Luca Net E - Arşiv Faturası
Luca Muhasebe Sisteminde E – Arşiv Faturaları, Luca Net KOBİ Ticari Yazılım dahilinde düzenlenebilmektedir.


  • Luca Mali Müşavir Paketi kullanıcıları, E - Arşiv faturasında da Luca çözümlerinden faydalanmak isterlerse ilk olarak Ticari Yazılımlarımızdan ( Luca NET veya Luca KOZA) birine ayrıca üye olmalıdırlar. Ticari Yazılım üyeliği olmadan E - Arşiv faturası çözümlerimizden faydalanılamamaktadır.
  • İkinci adım olarak Ticari Yazılımlarımızda hazırlanan E – Arşiv faturalarının gönderilebilmesi için İŞNET A.Ş. ile ayrıca E – Arşiv Faturası Entegratörlüğü anlaşmasına varılması gerekir.
  • Luca Net KOBİ Ticari Yazılımının satışını ve ürün desteğini İş Bankası’ nın iştiraki olan İŞNET A.Ş. firması karşılamaktadır. Dolayısıyla Luca Net KOBİ Ticari Yazılımında E – Arşiv Faturası "üyeliği"; firmalar için, İŞNET A.Ş. ile irtibata geçerek ürünle birlikte aktif edilebilir. Ardından E – Arşiv Faturası "gönderimi" için ayrıca İŞNET ile E – Arşiv Faturası Entegratörlüğü anlaşmasına varılması gerekir.
  • Luca Net KOBİ Ticari Yazılımında meslek mensuplarına verilen lisans kapsamında E – Arşiv Faturası Üyeliği, ayrıca ödenecek bir bedel karşılığında hizmete açılacak bir üyeliktir. Dolayısıyla Luca Net KOBİ Ticari Yazılımına üye olmuş olan mali müşavirler, E – Arşiv Faturası “Üyeliği” ve ardından “Gönderimi” için de ayrıca İŞNET A.Ş. ile irtibata geçmelidir.


İŞNET

Luca Net KOBİ Ticari Yazılımı Satış ve Ürün Desteği Hattı

Telefon Numarası : 0 850 724 58 22

Mail Adresilucanetdestek@is.net.tr


Luca Net KOBİ Ticari Yazılımı ONLINE E-Arşiv Fatura Başvurusu İçin Tıklayınız..


  • Ticari Yazılımlarımız dahilinde hazırlanan E – Arşiv faturaları, karşı taraf alıcıya, İŞNET tarafından gönderilebilmektedir.

Gönderilen E – Arşiv Faturalarında Kullanıcı Bazlı Parametrik Düzenlemelere Elverişli Yazılım Alt Yapısı


Firma, kendi Logo’sunu ve Firma İmzasını E – Arşiv Faturasına yükleyebilir.

Beyanname Gönderim Süreleri Hakkında Duyuru..

T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/113

Konusu: 25/2/2019 tarihine kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri, Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile ticari kazançları basit usulde tespit edilen mükelleflerin 2018 takvim yılına ilişkin yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile 2019/Ocak dönemine ilişkin olarak Defter-Beyan Sistemine yapılması gereken kayıt süresinin uzatılması ve Defter-Beyan Sisteminden verilmesi gereken bahse konu beyannamelerin Beyanname Düzenleme Programı aracılığıyla da verilmesi

Tarihi: 25/2/2019

Sayısı: VUK-113 / 2019-3

1. Giriş:

Bakanlığımıza gelen yoğun talep nedeniyle, 25/2/2019 tarihine kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri, Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile ticari kazançları basit usulde tespit edilen mükelleflerin 2018 takvim yılına ilişkin yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile 2019/Ocak dönemine ilişkin olarak Defter-Beyan Sistemine yapılması gereken kayıt süresinin uzatılması ve Defter-Beyan Sisteminden verilmesi gereken bahse konu beyannamelerin Beyanname Düzenleme Programı aracılığıyla da verilmesi bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2. 2019/Ocak Dönemi Beyannameleri ile Basit Usule Tabi Olanların Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılması: 

25/2/2019 tarihine kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 26/2/2019 günü sonuna kadar, ticari kazançları basit usulde tespit edilen mükelleflerin 2018 takvim yılına ilişkin yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süresi 28/2/2019 günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Beyanname verme sürelerinin uzatılması ödeme süresini etkilemeyeceğinden, mükelleflerin beyan ettikleri vergileri kanuni süresinde ödeyecekleri tabiidir.

3. 2019/Ocak Dönemine İlişkin Defter-Beyan Sistemine Yapılması Gereken Kayıt Süresinin Uzatılması:

Defter-Beyan Sistemi kapsamında yer alan mükellefler tarafından 2019/Ocak dönemine ilişkin olarak 25/2/2019 günü sonunu kadar yapılması gereken kayıt süresi 15/3/2019 günü sonuna kadar uzatılmıştır.

4. 2019/Ocak Dönemi Beyannamelerinin Beyanname Düzenleme Programı Aracılığıyla da Verilebilmesi:

Defter-Beyan Sistemi kapsamında yer alan mükellefler tarafından 2019/Ocak dönemine ilişkin olarak verilmesi gereken beyannameler, Sistemin yanı sıra mevcut e-Beyanname uygulaması üzerinden Beyanname Düzenleme Programı aracılığıyla da verilebilecektir.

Duyurulur.

Geriye dönük teşviklere ilişkin Asıl-Ek ve İptal bildirimleri

Sayın Üyemiz,

Geriye dönük teşviklere ilişkin Asıl-Ek ve İptal bildirimlerinin son tarihi  ile alakalı SGK'nın herhangi bir resmi açıklaması  bulunmamaktadır. SGK'nın yapacağı resmi açıklamaya ilişkin yönlendirmelerde siz değerli üyelerimize bilgilendirmeler ekranlarınızdan yapılacaktır.


LUCA Proje Yönetimi


Sisteme Giriş