Luca Net E - FaturaElektronik fatura yöntemini kullanan Luca Net KOBİ Ticari Yazılım kullanıcıları; hem satış faturalarını, e faturaya geçiş yapmış olan cari firmalarına elektronik dosya formatında gönderebilir hem de kendisine gelen elektronik faturaları, program dahiline alabilirler.

  • Luca Mali Müşavir Paketi kullanıcıları, E - Faturada da Luca çözümlerinden faydalanmak isterlerse Ticari Yazılımlarımızdan ( Luca NET veya Luca KOZA) birine ayrıca üye olmalıdırlar.
  • Ticari Yazılım üyeliği olmadan E - Fatura çözümlerimizden faydalanılamamaktadır.
  • Luca Net KOBİ Ticari Yazılımının satışını ve ürün desteğini İş Bankası’ nın iştiraki olan İŞNET A.Ş. firması karşılamaktadır. Dolayısıyla E - Fatura üyeliği; firmalar için, İŞNET A.Ş. ile irtibata geçerek ürünle birlikte aktif edilebilir.
  • Luca Net KOBİ Ticari Yazılımında firmalara verilen lisanslarda E - Fatura hizmeti ürüne entegreli olup E -Fatura için ekstra bedel ödenmemektedir.
  • Luca Net KOBİ Ticari Yazılımında meslek mensuplarına verilen lisans kapsamında E - Fatura, ayrıca ödecenek bir bedel karşılığında hizmete açılacak bir üyeliktir. Dolayısıyla Luca Net KOBİ Ticari Yazılımına üye olmuş olan mali müşavirler, E - Fatura üyeliği için İŞNET A.Ş. ile irtibata geçmelidir.

 

İŞNET A.Ş.

Luca Net KOBİ Ticari Yazılımı ve E - Fatura Özel Entegratörlük Hizmeti  Satış ve Ürün Desteği Hattı

Telefon Numarası : 0 850 724 33 87

Mail Adresiefaturadestek@nettefatura.com.tr

 

Luca Net KOBİ Ticari Yazılımı E – Fatura Ücretleri;

Luca Net KOBİ Ticari Yazılımına 2 ayrı lisanslama türü ile üye olunabilmektedir;

  • Firma Lisanslı Üyelik
  • Meslek Mensubu Lisanslı Üyelik

 

Fiyat Listesini Detaylı İncelemek İçin Lütfen Tıklayınız..

Luca Net KOBİ Ticari Yazılımı ONLINE E – Fatura Başvurusu İçin Tıklayınız..

 

 

Luca Net KOBİ Ticari Yazılımından E – Fatura Gönderiminde 2 türlü yöntem vardır;

  • Luca Net KOBİ Ticari Yazılım kullanıcıları; E – Faturalarını, Program içinden bilgisayarlarına yükleyecekleri bir uygulama yazılımı; - (kamu sertifikasyon merkezi tarafından mali mühür uyum değerlendirme raporu onaylı e - fatura oluşturan ve imzalayan uygulama yazılımı) ..ile Gelir İdaresi Başkanlığı’nın E – Fatura Portalına şifreleri ile bağlanarak yükleyebilirler. Aynı şekilde kendilerine kesilen satış ve iade faturalarını da GİB Portaldan indirebilir ve aynı yazılım aracılığıyla Ticari yazılıma yükleyebilirler.
  • TÜRMOB – İŞNET A.Ş. “Özel Entegratörlük Hizmetleri” anlaşması kapsamında; İŞNET A.Ş. ile Özel Entegratörük anlaşmasına varan Luca Net KOBİ Ticari Yazılımı üyeleri; Luca Net Ticari Yazılım’ ın içinden çıkmadan, program içinde ayrı bir menüden karşı taraf alıcılara E - Faturalarını gönderebilirler. Aynı şekilde kendilerine kesilen satış ve iade faturalarını da Ticari yazılıma yükleyebilirler. Gönderilen ve Alınan E – Faturalar, İŞNET A.Ş. tarafından ücretsiz saklanmaktadır.

Gönderilen E – Faturalarda Kullanıcı Bazlı Parametrik Düzenlemelere Elverişli Yazılım Alt Yapısı

Firma, kendi Logo sunu E Fatura ‘ya yükleyebileceği gibi kendine özel E Fatura Tasarımı da yapabilir.

Diğer esnek kullanım fonksiyonları da isteğe bağlı olarak E – Faturaya uygulanabilir.

Beyanname Gönderim Süreleri Hakkında Duyuru..

T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/113

Konusu: 25/2/2019 tarihine kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri, Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile ticari kazançları basit usulde tespit edilen mükelleflerin 2018 takvim yılına ilişkin yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile 2019/Ocak dönemine ilişkin olarak Defter-Beyan Sistemine yapılması gereken kayıt süresinin uzatılması ve Defter-Beyan Sisteminden verilmesi gereken bahse konu beyannamelerin Beyanname Düzenleme Programı aracılığıyla da verilmesi

Tarihi: 25/2/2019

Sayısı: VUK-113 / 2019-3

1. Giriş:

Bakanlığımıza gelen yoğun talep nedeniyle, 25/2/2019 tarihine kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri, Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile ticari kazançları basit usulde tespit edilen mükelleflerin 2018 takvim yılına ilişkin yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile 2019/Ocak dönemine ilişkin olarak Defter-Beyan Sistemine yapılması gereken kayıt süresinin uzatılması ve Defter-Beyan Sisteminden verilmesi gereken bahse konu beyannamelerin Beyanname Düzenleme Programı aracılığıyla da verilmesi bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2. 2019/Ocak Dönemi Beyannameleri ile Basit Usule Tabi Olanların Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılması: 

25/2/2019 tarihine kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 26/2/2019 günü sonuna kadar, ticari kazançları basit usulde tespit edilen mükelleflerin 2018 takvim yılına ilişkin yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süresi 28/2/2019 günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Beyanname verme sürelerinin uzatılması ödeme süresini etkilemeyeceğinden, mükelleflerin beyan ettikleri vergileri kanuni süresinde ödeyecekleri tabiidir.

3. 2019/Ocak Dönemine İlişkin Defter-Beyan Sistemine Yapılması Gereken Kayıt Süresinin Uzatılması:

Defter-Beyan Sistemi kapsamında yer alan mükellefler tarafından 2019/Ocak dönemine ilişkin olarak 25/2/2019 günü sonunu kadar yapılması gereken kayıt süresi 15/3/2019 günü sonuna kadar uzatılmıştır.

4. 2019/Ocak Dönemi Beyannamelerinin Beyanname Düzenleme Programı Aracılığıyla da Verilebilmesi:

Defter-Beyan Sistemi kapsamında yer alan mükellefler tarafından 2019/Ocak dönemine ilişkin olarak verilmesi gereken beyannameler, Sistemin yanı sıra mevcut e-Beyanname uygulaması üzerinden Beyanname Düzenleme Programı aracılığıyla da verilebilecektir.

Duyurulur.

Geriye dönük teşviklere ilişkin Asıl-Ek ve İptal bildirimleri

Sayın Üyemiz,

Geriye dönük teşviklere ilişkin Asıl-Ek ve İptal bildirimlerinin son tarihi  ile alakalı SGK'nın herhangi bir resmi açıklaması  bulunmamaktadır. SGK'nın yapacağı resmi açıklamaya ilişkin yönlendirmelerde siz değerli üyelerimize bilgilendirmeler ekranlarınızdan yapılacaktır.


LUCA Proje Yönetimi


Sisteme Giriş