Luca Net Kobi Ticari Yazılım Sözleşme   Luca Net KOBİ Ticari Yazılım Luca Muhasebe Sistemindeki Yeri ve Önemi


   Luca Net KOBİ Ticari Yazılımı, Luca Muhasebe Sisteminde yer alan 3 ayrı paket yazılımdan bir tanesidir.


   Meslek mensuplarımızın işletmelerine daha verimli hizmet verebilmeleri, LUCA Mali Müşavir Yazılımı ile entegrasyon sayesinde kolaylaşmış, özet ve/veya ayrıntılı finansal raporları hızla müşterilerine sunabilmeleri sağlanmıştır. “Luca NET KOBİ Ticari Yazılımı" Meslek Mensuplarımızın talepleri, Mali Müşavir – Firma entegrasyonu ihtiyacı ve ayrıca yeni TTK’ nın işletmelere de getirdiği zorunluluklar sonucunda geliştirilmiştir.


   SMMM ve YMM’lerin Türkiye genelinde küçük ve orta ölçekli işletmelerine çözüm sunmalarını kolaylaştırmak üzere tasarlanan bu ürünün amacı, meslek mensuplarının faydalandığı bilişim teknolojileri avantajlarından, müşterileri olan KOBİ’lerin de faydalanmasını ve Mali Müşavirlerin müşterilerini daha verimli ve etkin yönetmesini sağlamaktır.


   LUCA KOZA ve LUCA NET, her iki ticari yazılımımız da işletmelerinizin ticari faaliyetlerini elektronik ortama taşımalarını kolaylaştırmak ve entegrasyonu sağlamak için geliştirilmiş olup, kullanım alanı ve ölçeği açısından farklılıklar gösteren ürünlerdir.Sipariş Modülü,Stok Envanterinde Stokların Ayrıca Depo Çıkışlarının Takibi (Depo Ambar Fişleri gibi fatura harici belgelerle) İthalatçı firmalar için proforma fatura, ithalat fatura kapama işlemleri, detaylı ithalat analizleri, İngilizce Program Versiyonu Yukarıda bahsi geçen modüller, Luca NET KOBİ Ticari Yazılımda yer almamakta, Luca KOZA Ticari Yazılımda yer almaktadır.

   Beyanname Gönderim Süreleri Hakkında Duyuru..

   T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

   Gelir İdaresi Başkanlığı

   VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/113

   Konusu: 25/2/2019 tarihine kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri, Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile ticari kazançları basit usulde tespit edilen mükelleflerin 2018 takvim yılına ilişkin yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile 2019/Ocak dönemine ilişkin olarak Defter-Beyan Sistemine yapılması gereken kayıt süresinin uzatılması ve Defter-Beyan Sisteminden verilmesi gereken bahse konu beyannamelerin Beyanname Düzenleme Programı aracılığıyla da verilmesi

   Tarihi: 25/2/2019

   Sayısı: VUK-113 / 2019-3

   1. Giriş:

   Bakanlığımıza gelen yoğun talep nedeniyle, 25/2/2019 tarihine kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri, Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile ticari kazançları basit usulde tespit edilen mükelleflerin 2018 takvim yılına ilişkin yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile 2019/Ocak dönemine ilişkin olarak Defter-Beyan Sistemine yapılması gereken kayıt süresinin uzatılması ve Defter-Beyan Sisteminden verilmesi gereken bahse konu beyannamelerin Beyanname Düzenleme Programı aracılığıyla da verilmesi bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

   2. 2019/Ocak Dönemi Beyannameleri ile Basit Usule Tabi Olanların Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılması: 

   25/2/2019 tarihine kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 26/2/2019 günü sonuna kadar, ticari kazançları basit usulde tespit edilen mükelleflerin 2018 takvim yılına ilişkin yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süresi 28/2/2019 günü sonuna kadar uzatılmıştır.

   Beyanname verme sürelerinin uzatılması ödeme süresini etkilemeyeceğinden, mükelleflerin beyan ettikleri vergileri kanuni süresinde ödeyecekleri tabiidir.

   3. 2019/Ocak Dönemine İlişkin Defter-Beyan Sistemine Yapılması Gereken Kayıt Süresinin Uzatılması:

   Defter-Beyan Sistemi kapsamında yer alan mükellefler tarafından 2019/Ocak dönemine ilişkin olarak 25/2/2019 günü sonunu kadar yapılması gereken kayıt süresi 15/3/2019 günü sonuna kadar uzatılmıştır.

   4. 2019/Ocak Dönemi Beyannamelerinin Beyanname Düzenleme Programı Aracılığıyla da Verilebilmesi:

   Defter-Beyan Sistemi kapsamında yer alan mükellefler tarafından 2019/Ocak dönemine ilişkin olarak verilmesi gereken beyannameler, Sistemin yanı sıra mevcut e-Beyanname uygulaması üzerinden Beyanname Düzenleme Programı aracılığıyla da verilebilecektir.

   Duyurulur.

   Geriye dönük teşviklere ilişkin Asıl-Ek ve İptal bildirimleri

   Sayın Üyemiz,

   Geriye dönük teşviklere ilişkin Asıl-Ek ve İptal bildirimlerinin son tarihi  ile alakalı SGK'nın herhangi bir resmi açıklaması  bulunmamaktadır. SGK'nın yapacağı resmi açıklamaya ilişkin yönlendirmelerde siz değerli üyelerimize bilgilendirmeler ekranlarınızdan yapılacaktır.


   LUCA Proje Yönetimi


   Sisteme Giriş