Luca Net Kobi Ticari Yazılım Sözleşme   Luca Net KOBİ Ticari Yazılım Luca Muhasebe Sistemindeki Yeri ve Önemi


   Luca Net KOBİ Ticari Yazılımı, Luca Muhasebe Sisteminde yer alan 3 ayrı paket yazılımdan bir tanesidir.


   Meslek mensuplarımızın işletmelerine daha verimli hizmet verebilmeleri, LUCA Mali Müşavir Yazılımı ile entegrasyon sayesinde kolaylaşmış, özet ve/veya ayrıntılı finansal raporları hızla müşterilerine sunabilmeleri sağlanmıştır. “Luca NET KOBİ Ticari Yazılımı" Meslek Mensuplarımızın talepleri, Mali Müşavir – Firma entegrasyonu ihtiyacı ve ayrıca yeni TTK’ nın işletmelere de getirdiği zorunluluklar sonucunda geliştirilmiştir.


   SMMM ve YMM’lerin Türkiye genelinde küçük ve orta ölçekli işletmelerine çözüm sunmalarını kolaylaştırmak üzere tasarlanan bu ürünün amacı, meslek mensuplarının faydalandığı bilişim teknolojileri avantajlarından, müşterileri olan KOBİ’lerin de faydalanmasını ve Mali Müşavirlerin müşterilerini daha verimli ve etkin yönetmesini sağlamaktır.


   LUCA KOZA ve LUCA NET, her iki ticari yazılımımız da işletmelerinizin ticari faaliyetlerini elektronik ortama taşımalarını kolaylaştırmak ve entegrasyonu sağlamak için geliştirilmiş olup, kullanım alanı ve ölçeği açısından farklılıklar gösteren ürünlerdir.Sipariş Modülü,Stok Envanterinde Stokların Ayrıca Depo Çıkışlarının Takibi (Depo Ambar Fişleri gibi fatura harici belgelerle) İthalatçı firmalar için proforma fatura, ithalat fatura kapama işlemleri, detaylı ithalat analizleri, İngilizce Program Versiyonu Yukarıda bahsi geçen modüller, Luca NET KOBİ Ticari Yazılımda yer almamakta, Luca KOZA Ticari Yazılımda yer almaktadır.

   Sisteme Giriş