Türkiye'nin İlk ve Tek Web Tabanlı Merkezi Muhasebe Sistemi

x
E-Dönüşüm
Kaynaklar
Destek Talep
Tanıtım Talep
İŞLETME DEFTERİ MODÜLÜ

İşletme defterinde alt hesaplar açarak hesap planı oluşturmak zorunlu mu?
2. sınıf işletmelerde alt hesaplarla hesap planı oluşturmak zorunlu değildir. Tüm alanlara veri girişi yapmak zorunlu değildir.

Toplu olarak fiş girişi yapılabilecek bir yer var mı?
İşletme defteri-gelir gider işlemleri-gelir gider şablon manüsünde kendinize özel şablonlar oluşturabilir ve İşletme defteri-gelir gider işlemleri-gelir gider girişinde Hızlı Fiş seçeneğinden ilgili şablonu seçerek hızlı fiş aktarımı yapabilirsiniz.

Gelir gider girişi ekranında hızlı fişten arka ekrana aktarılan fişler listelere aktarılmaz. Arka ekranda Kaydet butonuna basmanız gerekmektedir.

Gelir / gider girişi (hızlı fiş) menüsünde kaydet ve ekranı kaydet butonları ne işe yarar?
Ekranı kaydet butonu ile sayfayı kaydedebilirsiniz ve istediğiniz zaman aynı ekrana dönerek Kaydet butonu ile fiş listesine aktarabilirsiniz.

Gider / Gelir fişi girerken mal / hizmet kodu yazmak zorunlu mu?
Gider girişi yaparken mal/hizmet kodu yazmak zorunlu değildir.

Fiş girişi yaparken alt hesaplara kayıt nasıl yapılır?
Alt hesaplar mal/hizmet kartına tanımlanmalı ve fiş girişlerinde mal hizmet kodu çağırılmalıdır.

Gelir / gider girişinde evrak numarasına giriş yaparken neye dikkat edilmelidir?
Gelir girişlerinde evrak numarası hanesine sistem mükerrer girişi engellemek için listedeki en son girilen tarihteki evrak numarasından bir sonrasını otomatik olarak getirir. Aynı tarih ve aynı numaraya fiş girişi yapamazsınız fakat aynı tarih ve aynı numaraya fiş girişi yapmanız gerekiyorsa; gelir girişini kullanıyorsanız satır açarak aynı fişe kayıt yapmaya devam edebilirsiniz. Gelir / gider hızlı fiş kullanıyorsanız gelir kartı seçtiğinizde otomatik olarak gelen evrak numarasına veri girişlerini aynı tarih ve aynı numaraya yapabilirsiniz. Listeye aktardığınızda tek fiş göreceksiniz, içine tıkladığınızda açılmış satırlar olarak karşınıza gelecektir.

Gider / Gelir Girişi sayfasında KDV tutarı nasıl manuel girilecek?
Gider İşlemleri sayfasında Otomatik Hesapla butonunundan işaretin kaldırılması gerekmektedir.

Özel matrahlı fiş nasıl girilir?
Fişin içindeki KDV oranı kutusunda ÖZEL MATRAH seçilerek fiş kaydedilir.

Mal / hizmet kartlarına hesap kodları girilmesine rağmen hesap planında alt hesaplar ve rakamlar görünmüyorsa ne yapılmalıdır?
İşletme defteri-hesap planında sistemden al butonuna basılır.

Mal / hizmet kartlarına hesap kodları girilmesine rağmen raporlarda, hesap özetinde ve beyannamede rakamlar görünmüyorsa ne yapılmalıdır?
Mal/hizmet kartlarında "yalnızca hesap planında kullanılacaktır" kutusu işaretlenerek kartlar kaydedilmiştir. Bu işaret kaldırılarak kart tekrar kaydedilir.

İşletme defteri-hesap planında sistemden al butonuna basılır.

Gelir / gider girişlerinde mal dışı giderler nasıl girilir?
Mal/hizmet kartı kullanılıyorsa mal hizmet kartının içindeki mal hizmet tipi seçeneğinde diğer seçmek gerekir. Mal/hizmet kartı girilmeden işlem yapılıyorsa fiş içindeki belge türü seçeneğinde "diğer alışlar" "diğer satışlar" seçeneğini işaretlemek gerekir.

Tek bir fişin içinde hem emtia hem de gider nasıl tanımlanır?
Mal/hizmet kartı kullanılması ve mal hizmet kartının içindeki mal hizmet tipi seçeneğinde Diğer veya Emtia seçilmesi gerekir. Fişi girerken belge türü seçeneğinde "alış / Diğer Alış" veya "satış / Diğer Satş" seçerek fiş girişi yapılır. Açılan satırlara ilgili mal ve hizmet kodu tanımlanır.

İstisnalı faturalar nasıl kayıt edilir?
Gelir/gider girişi ekranında KDV istisna tablo türü kutusundan tablo türü seçimi yapılır ve yan tarafında kodu seçilerek fiş kaydedilir.

Kar marjlı fiş girişi nasıl yapılır?
Kar marjları, mal hizmet kartlarının içine tanımlanır. Fiş girişleri mal hizmet kodlarıyla yapılmalı ve mutlaka miktar girişi yapılmalıdır. Miktar girişi yapılmadan kar marjlı işlem yapılamaz.

Fiş listesinden bazı fişler silinemiyorsa ne yapılmalıdır?
Sabit kıymet ve muhtasar beyanname gibi Entegrasyondan gelen fişler, gider veya gelir listesinden silinemez, entegrasyonun yapıldığı yerden silinebilir. Muhtasar beyanname için muhtasar beyanname Kayıt Listesinden, sabit kıymet için sabit kıymet kartının içinden silinebilir.

ENVANTER / DEVİR İŞLEMLERİ

Dönem başı mevcudu fişi nasıl kaydedilir?
Stok takibi yapılıyorsa devir işlemleri menüsünden dönem başı fişi kaydedilir. Kayıtlı devir fişleri kutusundan bir önceki dönemden gelen dönem sonu mevcutları ekrana gelir. Fiş tarihi ve açıklaması girerek fişi oluşturabilirsiniz. Stok takibi yapılmıyorsa gider girişinde belge türü Devir seçeneğini işaretleyerek dönem başı fişini oluşturabilirsiniz.

Dönem sonu mevcudu fişi nasıl kaydedilir?
Stok takibi yapılıyorsa envanter işlemleri menüsünden dönem sonu fişi kaydedilir. Sistemden al butouna butonuna basarak kayıtlı mal ve hizmet kartlarının bilgileri geldikten sonra fiş tarihi yazılarak fiş oluştura basılır.

Bir sonraki 3 aylık döneme dönem başı fişi olarak aktarmak için Devir İşlemi Yap butonuna basınız.

Bir sonraki yıl için dönem başı mevcudu olarak aktarmak için oluşturulan fişi envanter işlemleri menüsünde Kayıtlı Envanter Fişleri kutusundan seçin ve “bir sonraki yıla dönem başı olarak aktar” seçeneğini işaretleyin.

Stok takibi yapılmıyorsa gelir girişinde belge türü Envanter seçeneğini işaretleyerek dönem sonu fişini oluşturabilirsiniz.

Dönem Sonu ve Dönem Başı fişi nasıl silinir?

Envanter / Devir işlemleri menüsünden fiş kaydedildiyse envanter / Devir işlemleri menüsünden silinir.

MAL / HİZMET İŞLEMLERİ

Mal / hizmet kartı girişi yapmak zorunlu mu?

Mal / hizmet kartı açarak Gelir / Gider girişi yaparken mal/hizmet kodu yazmak zorunlu değildir.

Fiş girişi yaparken alt hesaplara kayıt nasıl yapılır?
Alt hesaplar mal/hizmet kartına tanımlanmalı ve fiş girişinde mal hizmet kodu çağırılmalıdır.

Mal / hizmet kartlarına hesap kodları girilmesine rağmen raporlarda, hesap özetinde ve beyannamede rakamlar görünmüyorsa ne yapılmalıdır?
Mal/hizmet kartlarında "yalnızca hesap planında kullanılacaktır" kutusu işaretlenerek kartlar kaydedilmiştir.

Gelir / gider girişlerinde mal dışı giderler nasıl sınıflandırılır?
Mal/hizmet kartı içindeki mal hizmet tipi seçeneğinde diğer seçeneği işaretlenir ve fiş girişleri bu mal hizmet kartları ile yapılır.

Gelir / gider girişlerinde belge türü alış / diğer alış veya satış / diğer satış seçilmesine rağmen fişi kaydederken belge türü ters kaydediliyorsa ne yapılmalıdır ?
Mal/hizmet kartı girişinde mal hizmet tipi ne olarak seçildiyse fişin içinde belge türüne bakılmaksızın ilgili mal hizmet kodunun mal hizmet tipi ile fişi kaydeder.

Mal / hizmet kartlarına girilen mal veya gider kalemlerinin belli tarih aralığında hareketleri nasıl görülebilir?
İşletme defteri-raporlar-mal hizmet kartı raporu ile tarih aralığında ilgili mal hizmet kaleminin giriş çıkışları görülebilir.

Kar marjlı fiş girişi nasıl yapılır?
Kar marjları, mal hizmet kartlarının içine tanımlanır. Fiş girişleri mal hizmet kodlarıyla yapılmalı ve mutlaka miktar girişi yapılmalıdır. Miktar girişi yapılmadan kar marjlı işlem yapılamaz.

İŞLETME HESAP ÖZETİ

İşletme Hesap Özetinde dönemi seçtikten sonra ilgili rakamlar gelmiyorsa ne yapılmalıdır?

Sistemden Al butonuna basılmalıdır.

İşletme Hesap Özetinde dönem başı / dönem sonu rakamının gelmesi için ne yapılmalıdır?
Stok takibi yapılıyorsa devir işlemleri menüsünden dönem başı fişi kaydedilir. Kayıtlı devir fişleri kutusundan bir önceki dönemden gelen dönem sonu mevcutları ekrana gelir. Fiş tarihi ve açıklaması girerek fişi oluşturabilirsiniz. Stok takibi yapılmıyorsa gider girişinde belge türü Devir seçeneğini işaretleyerek dönem başı fişini oluşturabilirsiniz.

Stok takibi yapılıyorsa envanter işlemleri menüsünden dönem sonu fişi kaydedilir. Sistemden al butouna butonuna basarak kayıtlı mal ve hizmet kartlarının bilgileri geldikten sonra fiş tarihi yazılarak fiş oluştura basılır.

Stok takibi yapılmıyorsa gelir girişinde belge türü Envanter seçeneğini işaretleyerek dönem sonu fişini oluşturabilirsiniz.

İşletme Hesap Özetinde manuel girilen rakamlar rapora nasıl yansıtılır?
Rapor butonuna bastıktan sonra Saklanan Değerlerden seçeneği işaretlenerek rapor alınır.