Türkiye'nin İlk ve Tek Web Tabanlı Merkezi Muhasebe Sistemi

x
E-Dönüşüm
Kaynaklar
Destek Talep
Tanıtım Talep
BEYANNAMELER

KDV Beyannamesi boş rakamlarla açılıyorsa ne yapılmalıdır?
Matrah ve Vergi, indirim ve Hesaplanan gibi sayfalarda fiş girişinde kullanılan alt hesapların ilgili alanlara tanımlanarak kaydedilmesi ve Genel sayfasında sistemden ala basılması gerekmektedir.

KDV Beyannamesinde Matrah ve Vergi sayfasında hesap planı neden açılmıyor?
Klavyede ALT tuşuna bastıktan sonra sağ taraftaki num lock bölümünden değil, üst taraftaki tuşlardan 3 tuşuna basmak gerekmektedir.

KDV Beyannamesi sistemden al butonuna basıldığında "hatalı kayıtları düzeltmek için kayıtların üzerine çift tıklayınız" uyarısı ne için geliyor?
Matrah ve Vergi sayfasında 391 nolu satıra denk gelen alanlar diğerlerine göre açık mavi renkte ise üzerine çift tıklayarak düzeltip alt tarafta yer alan sistemden al ya da kaydet butonuna değil rapor butonuna basınız ve bu şekilde XML paket oluşturunuz. Bunun sebebi kuruş farklılıklarını düzeltmektir.

Kuruş farklılıklarını düzeltmek için ne yapılmaldır?
Düzeltme sonucunda KDV rakamı azaldıysa İlave Edilecek KDV satırına otomatik olarak fark rakamı atacaktır. KDV rakamı arttıysa 1.sınıf firmalar için mahsup fişinden önce 191 ve 391 nolu hesapların yer aldığı fiş girişi yaparak farkı fişe aktarmanız gerekmektedir. Aksi takdirde sonraki döneme devreden KDV hatalı olur. 2.sınıf firmalarda ise sonraki dönem devreden KDV rakamını etkilememek için artan farka ilgili ayda matrahsız hem gelir hem de gider fişi girmeniz gerekmektedir. Otomatik hesapla kutusundan işareti kaldırarak yalnızca KDV tutarı ve Toplam Tutarı olan fiş girişi yapabilirsiniz.

KDV mahsup fişi otomatik olarak nasıl kaydedilir?
Muhasebe-Fiş işlemleri-Hızlı Fiş menüsünde Örnek Hızlı Fiş Ekle butonuna basarak sistem tarafından default olarak gelen tanımlar karşınıza açılır. Muhasebe-Fiş Girişi menüsünden ilgili aya bir mahsup fişi girilir. Hızlı fiş butonuna basılır ve kırmızı yazı ile adı kutusunda KDV mahsubu seçilir. 360 ve 190 nolu hesaplara alt hesap girilerek Fişe Aktar butonuna basılır. İlgili ayın KDV rakamları ters kayıt ile kapatılıp ilgili hesaplara otomatik olarak aktarılacaktır. Fişi kaydediniz.

KDV Beyannamesi sistemden ala basıldığında indirilecek KDV ve Hesaplanan KDV rakamları gelmiyorsa ne yapılmalıdır?
KDV mahsup fişi girildiğinde 391 ve 191 ters bakiye ile kapandığından dolayı rakamlar sıfır gelir. fiş listesinde KDV mahsup fişi bulunarak pasif hale getirilirse yeniden KDV beyannamesi alınabilir.

KDV beyannamesindeki indirilecek KDV ve Hesaplanan KDV aylık rakamlarını alabileceğimiz rapor var mı?
Muhasebe-raporlar-genel raporlar- Hesap Özeti raporunda aylık rakamlar görülebilir.
II. sınıf işletme ve serbest meslek defterinde KDV toplamları raporundan aylık rakamlar görülebilir. II. Sınıf işletmelerde KDV Beyannamesinde Özel Matraha Tabi İşlemlerde Matraha Dahil Olmayan Bedel satırı neden boş geliyor ?
Gelir fişi girerken KDV Oranı kutusunda “Özel Matrah” seçeneği işaretlenmediyse beyannamede ilgili satıra gelmez.

Kurumlar vergisi beyannamesi rakamları satırlara gelmiyorsa ne yapılmalıdır?
Kurumlar vergisi beyannamesi almak için KAPANIŞ fişinin pasif hale getirilmesi, ilgili satırlara alt hesapların kaydedilmesi gerekmektedir.
Bilançoda kar veya zarar rakamının oluşması için 690-590/591 fişinin Fiş Girişinden bağımsız olarak kaydedilmesi gerekir. Gelir tablosunun oluşması için 600-690 fişinin fiş listesinde bulunarak Pasif duruma getirilmesi gerekir.

Muhtasar Beyanname kartı girerken stopaj oranı nasıl yazılacak?
Muhtasar kart girişi, stopaj oranı girilmeden kaydedilir. Muhtasar Beyanname Kart Listesinde "stopaj oranı getir" butonuna basılır.
İstenildiği taktirde stopaj oranları elle değiştirilebilir.

II. sınıf firmalarda Muhtasar Beyanname ile ilgili olarak gider fiş listesinde fiş silinemiyorsa ne yapılmalıdır?
II. sınıf işletmelerde fişler, Muhtasar Beyanname Kayıt Listesinden silinmektedir.

Muhtasar Beyannamede teşvikli personelin bilgisi nasıl görüntülenir?
Personel kartında doğru kanun numarası seçildikten sonra Muhtasar Beyanname Kayıt Listesinde alt tarafta yer alan "Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine İlişkin Bildirim Tebliğ Tipi" seçeneğinden doğru olan seçenek işaretlenir. Eğer tebliğ tipi IV seçilirse hem I hem de IV numaralı tebliğe bağlı personellerin bilgisi gelecektir. Ay seçimi yapıldıktan sonra seçileni getir butonuna basılır. 011 ve 012 nolu kartlar seçilip üst tarafta yer alan EKLER butonuna basılarak bilgiler kontrol edilebilir.

Kira, serbest meslek, işçilik entegrasyon fişleri nasıl kaydedilir?
II. sınıf işletmelerde Muhtasar beyannamede kaydedilen kartlara, kart listesinden fiş oluşturulursa entegrasyon işlemi yapılmış olur.
I. sınıf firmalarda işçilik entegrasyonu, muhasebe-muhasebe personel entegrasyonu menüsünden yapılacaktır. İşçilik dışındaki entegrasyon fişleri muhtasar beyanname kart listesinden oluşturulabilir.

Gelir Geçici ve Kurumlar Geçici Vergi Beyannamesi Ayrımı Nereden Yapılır?
Yönetici modülünde müşteri kartında Dönemin ayrıntısına girilir. 1. sınıf seçimi yapılan butonun alt tarafında beyanname ayrımı yapılabilir.

I. sınıf firmalarda Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannameleri sistemden otomatik olarak getirmek için ne yapılmalıdır ?
Yansıtma fişleri kaydedilerek (sonuç yansıtma fişi haricinde) gelir tablosu oluşturulduktan sonra Geçici Vergi Beyannamesinde Sistemden Al butonuna basarak kar çıkarsa ticari kar satırına, zarar çıkarsa ticari zarar satırına rakamlar otomatik olarak gelecektir.

II. sınıf firmalarda Geçici Vergi beyannamesini sistemden otomatik olarak getirmek için ne yapılmalıdır ?
İşletme defteri / Serbest meslek defteri hesap özetini sistemden alarak kaydet butonuna basın. Geçici vergi beyannamesinde sistemden al butonuna basarak otomatik olarak rakamlar satırlara gelecektir.

Beyannameyi kaydederken Düzenleyen Bilgisi Eksik uyarısı veriyorsa ne yapılmalıdır?
Serbest Muhasebeci /Serbest Muhasebeci Mali Müşavir bilgileri programda doldurulmamışsa bu uyarıyı verir. Yönetici modülündeki Diğer işlemler-SM / SMMM Menüsünden adres ve iletişim bilgileri dahil tüm bilgilerin doldurularak kaydedilmesi gerekmektedir.

Beyannameden XML Paket oluşturma sayfasına gelince satıra paket adı yazılamıyorsa ne yapılmalıdır?
Boş bir excel sayfası açın. Araçlar-Makrolar-Güvenlik menüsünde güvenlik seviyesini düşük işaretleyin ve kapatın. Beyannameyi tekrar açın.
Microsoft Office 2007 versiyonu kullanılıyorsa menu çubuğu – Excel seçenekleri - Güven merkezi – Güven Merkezi Ayarları - Makrolar bölümü seçilir. Sağ tarafta makro ayarları veya güvenlik ayarları yazabilir. Orada en düşük veya önerilmez olanı seçip Excel kapatılır.

Beyanname ekranında rapor butonuna basıldığında neden beyanname excel olarak açılmıyor veya başka firmanın bilgileri geliyor?
Arka planda excel kendini kapatamamış olabilir. Ekranda ctrl +alt +delete tuşlarına basın. İşlemler sayfasında EXCEL.EXE dosyası çalışıyorsa üzerine basıp İşlemi Sonlandır a basın ve tekrar rapor alın.

Beyannameyi www.gelirler.gov.tr adresine gönderirken hata veriyorsa ne yapılmalıdır?
Mükellefin ve geçici vergi beyannamesinde fatura bilgileri girilmişse alıcının veya matbaa vergi numarasının, tc kimlik numarasının kontrol edilmesi gerekmektedir.TC kimlik numarası hanesi 11 hane olmalıdır.
Gelirlerin sayfasına doğrudan gönderilecek olan dosya ZİP dosyasıdır. XML doğrudan gönderilmez, Beyanname Düzenleme Programında açıp orada paketlenerek gönderilebilir. Gelir vergisi veya Kurumlar Vergisi beyannamesi için sosyal güvenlik kurumu varsa eğer mutlaka numarası da programda kayıtlı olmalıdır.
Muhtasar beyannamede ev sahibinin TC kimlik numarası hanesi 11 hane olmalıdır ve vergi numaraları her ev sahibinin kartında farklı vergi numarası olmalıdır.
KDV beyannamesinde sistemden al butonuna basıldığı zaman "hatalı kayıtları düzeltmek için kayıtların üzerine çift tıklayınız" uyarısına uygun olarak 391 nolu hesapların alanları diğerlerine göre açık mavi renkte ise çift tıklayıp düzeltilmemiş olabilir veya düzeltilmişse de rapora basılmadan tekrar sisteme ala veya kaydete basılmış olabilir.

Beyannameler toplu paket olarak gönderilebilir mi?
Sistemde her mükellefin XML Paketi ayrı ayrı hazırlanır. Hazırlanan tüm XML dosyalarını ayrı bir klasöre toplayın. Bu klasörde hepsini seçerek Mouse ‘un sağ tuşuna basarak ZİP’ li dosya olarak sıkıştırın. Gelirlerin sayfasına bu ZİP’ li dosyayı gönderebilirisiniz.

Beyanname gönderirken ZİP dosyası gelirler.gov.tr sayfasına doğrudan gönderilince Sistem Hatası uyarısı alınırsa ne yapılmalıdır ?
Beyannamede XML Paket oluştururken Türkçe karakter kullanılmadan klasör oluşturulmalıdır.