Luca Koza Ticari Paket ve Kurumsal Çözümler Sanal Mağaza Entegrasyonu

Başlıksız Belge
Luca Koza

Luca Koza Ticari Paket ve Kurumsal Çözümler ürünümüz Sanal Pazar entegrasyonu için StockMount ile senkronizasyon çalışmalarımız bitirilmiş olup Luca Koza Web Servis API kapsamında üyelerimizin kullanımına sunulmuştur.

StockMount ile Sanal mağazalarınızı, e-ticaret sitenizi yönetebilir ve tek panelden tüm işlemlerinizi yapabilirsiniz. Luca Koza Ticari Paket ve Kurumsal Çözümler ürünümüze ilk etapta Satış Sipariş ve Satış Faturası entegrasyonu eklenmiştir.

    Gerçekleştirilen bu entegrasyon ile sistemimiz;
    * Müşteri Kartlarına ait yeni kart açılımını VKN., TC., Mail Adresi ve Telefon bilgisi üzerinden kontrol ederek sistemde yer almayan kartlarınızı otomatik olarak oluşturacaktır
    * Stok Kartlarınıza ait işlemlerinizi ilgili kartın Kod, Mal Adı II ve Barkod Numarası ile eşleştirmesini sistem otomatik yapacaktır.
    Not: Eğer Luca Koza da yer alan Stok Kartlarınız her Pazar yerinde farklı bir kod ile açılmış ise Mal Adı II alanına örnek olarak #12345#QWERT# şeklinde kodun başına ve sonuna # işareti koymak şartı ile birden fazla ekleme yapabilirsiniz.

Bu entegrasyonumuzdan faydalanabilmek için;

Luca Koza Ticari Paket ve Kurumsal Çözümler Web Servis API uygulaması satın almanız ve StockMount uygulamasını www.stockmount.com adresinden veya 0 850 840 77 77 numaralı telefon ile iletişime geçerek üyelik işlemlerinizi başlatmanız yeterli olacaktır.

Beyanname Gönderim Süreleri Hakkında Duyuru..

T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/113

Konusu: 25/2/2019 tarihine kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri, Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile ticari kazançları basit usulde tespit edilen mükelleflerin 2018 takvim yılına ilişkin yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile 2019/Ocak dönemine ilişkin olarak Defter-Beyan Sistemine yapılması gereken kayıt süresinin uzatılması ve Defter-Beyan Sisteminden verilmesi gereken bahse konu beyannamelerin Beyanname Düzenleme Programı aracılığıyla da verilmesi

Tarihi: 25/2/2019

Sayısı: VUK-113 / 2019-3

1. Giriş:

Bakanlığımıza gelen yoğun talep nedeniyle, 25/2/2019 tarihine kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri, Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile ticari kazançları basit usulde tespit edilen mükelleflerin 2018 takvim yılına ilişkin yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile 2019/Ocak dönemine ilişkin olarak Defter-Beyan Sistemine yapılması gereken kayıt süresinin uzatılması ve Defter-Beyan Sisteminden verilmesi gereken bahse konu beyannamelerin Beyanname Düzenleme Programı aracılığıyla da verilmesi bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2. 2019/Ocak Dönemi Beyannameleri ile Basit Usule Tabi Olanların Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılması: 

25/2/2019 tarihine kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 26/2/2019 günü sonuna kadar, ticari kazançları basit usulde tespit edilen mükelleflerin 2018 takvim yılına ilişkin yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süresi 28/2/2019 günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Beyanname verme sürelerinin uzatılması ödeme süresini etkilemeyeceğinden, mükelleflerin beyan ettikleri vergileri kanuni süresinde ödeyecekleri tabiidir.

3. 2019/Ocak Dönemine İlişkin Defter-Beyan Sistemine Yapılması Gereken Kayıt Süresinin Uzatılması:

Defter-Beyan Sistemi kapsamında yer alan mükellefler tarafından 2019/Ocak dönemine ilişkin olarak 25/2/2019 günü sonunu kadar yapılması gereken kayıt süresi 15/3/2019 günü sonuna kadar uzatılmıştır.

4. 2019/Ocak Dönemi Beyannamelerinin Beyanname Düzenleme Programı Aracılığıyla da Verilebilmesi:

Defter-Beyan Sistemi kapsamında yer alan mükellefler tarafından 2019/Ocak dönemine ilişkin olarak verilmesi gereken beyannameler, Sistemin yanı sıra mevcut e-Beyanname uygulaması üzerinden Beyanname Düzenleme Programı aracılığıyla da verilebilecektir.

Duyurulur.

Sisteme Giriş