Luca İle Geleceğe Hazırsınız

Güvenlik

Sistem için en önemli konulardan birisi ise güvenlik olup, gerekli teknik alt yapıyı oluşturmak için alınması gereken tüm önlemler TÜRMOB tarafından alınmıştır. Kullanıcıların şifreleri tek yönlü şifreleme yöntemi ile saklandığından ilgili kullanıcı dışında kimse tarafından okunamamaktadır. 

Yedekleme

Sistemde yer alan bilgilerin yedeklenmesi TÜRMOB tarafından ve merkezi olarak yapılmaktadır.  Periyodik olarak alınan yedekler, farklı ortamlarda saklanmakta ve kullanıcının ayrıca yedekleme  çalışması yapmasına gerek kalmamaktadır. Verilerin saklanması için gerekli güvenlik önlemleri de TÜRMOB tarafından alınmakta ve sürekli olarak geliştirilmektedir.


Luca Eğitim ve Yönlendirme Araçları

Luca Video Yardım, Yardım ve İnteraktif Eğitim ekranları ile kullanıcılar son güncellemelere göre yazılı ve görsel anlatımlara ulaşabilirler

Başlıca Özellikler


       Fiş girişinde pratik kısa yol kullanımları, Fiş kayıt sırasında hesap adı, hesap kodu vergi no veya T.C Kimlik No dan hesap kodu arama işlemi

          İzlemek için tıklayınız..       Enflasyon Muhasebesini kullanan meslek mensupları, her dönem düzenli olarak TÜİK’ten Luca MMP sistemine aktarılan enflasyon düzeltme veya taşıma katsayıları ile parasal olmayan kaynaklarına ve sermaye hesaplarına enflasyon farkı hesaplayabilir ve yevmiye kayıtlarına aktarabilirler.


Anonim ve Limited Şirketler için Genel Kurul Evrakları ve Faaliyet Raporu Hazırlama

       Otomatik Katılım Bireysel Emeklilik Entegrasyonu, Luca ve İşNet tarafından geliştirilen “DİJİTAL EKO SİSTEM” sayesinde anlaşmalı olan BES firmalarına online olarak iletilecektir. İlgili hizmet ücretsiz olarak sunulacak olup, anlaşmalı sigorta firmaları ile çalışan mükelleflerin İşNet ile hizmet protokolü yapması gerekecektir.

           Kurumlarla Entegrasyon İşlemleri, Gelir İdaresi Başkanlığı, TÜİK, Noterler Birliği, SGK, Banka Entegrasyonu, Merkez Bankası, GİB E-Defter, GİB Defter Beyan sağlanmaktadır.

Luca E-Defter uygulaması ile kayıtlarınız, GİB E-Defter teknik standartlarına uygun hazırlanmakta ve gönderilmektedir. 

Meslek mensubu, GİB kullanıcı şifre bilgilerini, program dahilinde kaydederek Luca Mali Müşavir Paketinde hazırlamış olduğu beyannameleri, otomatik olarak tek bir tuş ile GİB / E-Beyanname sayfasına gönderebilir ve onaylama işlemini gerçekleştirebilir.

Silinen verinin kullanıcı tarafından geri dönülmesi imkanı, Firma Geri Dönüş İşlemleri, Firma Dönem Geri Dönüş İşlemleri, 1.Sınıf Fiş Geri Dönüş İşlemleri

BA - BS Mutabakat Formlarını Mail Gönderme  Alma veya Luca Kullanıcılarının Sistemlerine Gönderme Alma İmkanı

Hesap planı aktarma, Yevmiye fişlerini aktarma, Ticari yazılımlarda kaydedilen fatura tutarlarının aktarma, Personel kartları ve personel agi bilgilerini aktarma, Banka Ekstrelerini aktarma, Sabit kıymet aktarma, 2 sınıf gelir gider kayıtlarını aktarma ve stok kartlarının aktarılma işlemlerini yapabilirsiniz.

Sabit Kıymet Kartları, dışarıdan sisteme EXCEL dosya formatında aktarılabilir veya elle kart bilgileri girişi de yapılabilir. Sabit Kıymetlerin tümünün veya istenirse bir kısmının listelenerek yıllık, 3 er aylık, veya aylık düzenli dönemlerde otomatik olarak amortisman oranları hesaplanır ve yevmiye kayıtlarına otomatik aktarımı yapılabilir. Demirbaşlara ait satış veya alış fişleri kayıtları da gider veya gelir kayıtlarında oluşturularak maliyet ve gelir kayıtları, beyannamelere otomatik yansıtılarak demirbaş kayıtlarına ilişkin tüm entegre işlemler tamamlanmış olur.


Gelir / Maliyet yevmiye kayıtlarından yansıtma fişlerinin pratik oluşturulması ve mali tablolara, beyanname kayıtlarına dönemsel entegrasyonuPersonel Bordro pratik işlemleri, SGK veya Gelir Vergisi İstisnası İçeren Farklı Kanun Numaralarının, Geçerlilik Tarihlerine Göre, Doğru istisna Rakamları ile Bordro Kayıtlarına Aktarılması, SGK veya Gelir Vergisi İstisnası İçeren Farklı Kanun Numaralarının, Geçerlilik Tarihlerine Göre, Doğru İstisna Rakamları ile Bordro Kayıtlarına Aktarılması, İşyerinin Borçlu Olduğu Aylarda Personel Kartlarında Kanun Numaralarının Tek Tek Güncellenmesine Gerek Olmadan Pratik Yoldan Bordroyu Teşviksiz Hesaplama İmkanı

Toplu pratik işlemler, Toplu Kira Kartları Oluşturma, Toplu Personel Bordro Gider Gelir kayıtları oluşturma, Personellerin Bordroda yer alan Kıdem Tazminatı, İhbar Tazminatı, Huzur Hakkı gibi Ek Kazançlarının Muhtasar Beyanname İşçilik  Kartlarına Otomatik ve Toplu  Yansıtılması, Toplu Beyanname Hazırlama ve Paketleme, Toplu Persone kartı (Kanun No, Ücret, İşten Çıkış) işlemleri

KDV Beyannamesi, KDV2 Beyannamesi, Muhtasar Beyanname, Geçici Vergi Beyannamesi, BA ve BS Formları, Gelir / Kurumlar Vergisi Beyannameleri 

Sisteme Giriş