Luca Bes Entegrasyonu

OKS (OTOMATİK KATILIM SİSTEMİ)         LUCA BES ENTEGRASYONU        DES (DİJİTAL EKO SİSTEM)         


Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım sistemine dahil olan çalışanların DES sistemi ve Luca entegrasyonu ile Sigorta Firmalarına Personellerin ve ödeme (kesinti) tutarlarının aktarılması işlemi gerçekleştirmiş bulunuyoruz.


Bu entegrasyonu sağlamak 3 aşamadan oluşmaktadır.


  • Sigorta Firması ile Mükellef arasında anlaşma sağlanması.


  • Luca vBeta 2.1’de BES Otomatik katılım alanında sözleşme bilgilerini oluşturup, personelleri sözleşme kapsamında dahil edip bordroların hesaplanması.


  • DES (dijital eko sistem) kullanımı için sözleşme bilgilerinin doldurulması.


DES (dijital eko sistem) online sözleşme için tıklayınız..Luca BES Sistemi Hakkında Sıkça Sorulan Sorular ?Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile ilgili detaylı bilgi içeren İŞVEREN Bilgilendirme Rehberi'ne ulaşmak için tıklayınız.Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile ilgili detaylı bilgi içeren ÇALIŞAN Bilgilendirme Rehberi'ne ulaşmak için tıklayınız.Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile ilgili detaylı bilgi içeren KATILIMCI Bilgilendirme Rehberi'ne ulaşmak için tıklayınız.EGM İşveren Takip Sistemi için tıklayınız.(DES platformu İŞNET A.Ş ‘ye aittir ve bu entegrasyon için herhangi bir ücret alınmamaktadır.)Entegrasyon 3 Sigorta firması ile sağlanmaktadır.


  • AVİVASA
  • ANADOLU HAYAT
  • VAKIF EMEKLİLİK


Firmaları ile BES entegrasyonu sağlanmaktadır.
Beyanname Gönderim Süreleri Hakkında Duyuru..

T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/113

Konusu: 25/2/2019 tarihine kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri, Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile ticari kazançları basit usulde tespit edilen mükelleflerin 2018 takvim yılına ilişkin yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile 2019/Ocak dönemine ilişkin olarak Defter-Beyan Sistemine yapılması gereken kayıt süresinin uzatılması ve Defter-Beyan Sisteminden verilmesi gereken bahse konu beyannamelerin Beyanname Düzenleme Programı aracılığıyla da verilmesi

Tarihi: 25/2/2019

Sayısı: VUK-113 / 2019-3

1. Giriş:

Bakanlığımıza gelen yoğun talep nedeniyle, 25/2/2019 tarihine kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri, Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile ticari kazançları basit usulde tespit edilen mükelleflerin 2018 takvim yılına ilişkin yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile 2019/Ocak dönemine ilişkin olarak Defter-Beyan Sistemine yapılması gereken kayıt süresinin uzatılması ve Defter-Beyan Sisteminden verilmesi gereken bahse konu beyannamelerin Beyanname Düzenleme Programı aracılığıyla da verilmesi bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2. 2019/Ocak Dönemi Beyannameleri ile Basit Usule Tabi Olanların Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılması: 

25/2/2019 tarihine kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 26/2/2019 günü sonuna kadar, ticari kazançları basit usulde tespit edilen mükelleflerin 2018 takvim yılına ilişkin yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süresi 28/2/2019 günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Beyanname verme sürelerinin uzatılması ödeme süresini etkilemeyeceğinden, mükelleflerin beyan ettikleri vergileri kanuni süresinde ödeyecekleri tabiidir.

3. 2019/Ocak Dönemine İlişkin Defter-Beyan Sistemine Yapılması Gereken Kayıt Süresinin Uzatılması:

Defter-Beyan Sistemi kapsamında yer alan mükellefler tarafından 2019/Ocak dönemine ilişkin olarak 25/2/2019 günü sonunu kadar yapılması gereken kayıt süresi 15/3/2019 günü sonuna kadar uzatılmıştır.

4. 2019/Ocak Dönemi Beyannamelerinin Beyanname Düzenleme Programı Aracılığıyla da Verilebilmesi:

Defter-Beyan Sistemi kapsamında yer alan mükellefler tarafından 2019/Ocak dönemine ilişkin olarak verilmesi gereken beyannameler, Sistemin yanı sıra mevcut e-Beyanname uygulaması üzerinden Beyanname Düzenleme Programı aracılığıyla da verilebilecektir.

Duyurulur.

Sisteme Giriş