Luca Öğretim Kurumları Projesi

LUCA Proje’sinin İçinden “LUCA’yı Mesleki Öğretim Kurumlarında Kullandırma Projesi” Doğdu.


TÜRMOB (Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği) tarafından, üyelerine hizmet amacıyla geliştirilen Türkiye’nin ilk internet tabanlı merkezi muhasebe sistemi olan LUCA muhasebe yazılımını, mesleki öğretim kurumlarına tanıtmak ve eğitim amaçlı kullandırmak üzere Ağustos 2006’da çalışmalara başlanmıştır. Bu proje ile Türkiye’deki Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler tarafından yaklaşık yedi yıldır aktif olarak kullanılan internet tabanlı LUCA yazılımını, öğrencilerimizin gelecekte mesleklerini icra ederken kolaylıkla kullanabilmelerini sağlamak amacıyla Öğretim Kurumları ile işbirliği yapılması amaçlanmıştır.

 

LUCA’yı mesleki öğretim kurumlarında öğretim amaçlı kullandırma projesi kapsamında Şubat 2012 itibariyle yaklaşık 331 Meslek Yüksek Okulunda LUCA,  bilgisayarlı muhasebe derslerinde öğretim amaçlı kullandırılmaya başlanmıştır. Bu proje bu okullardan mezun olacak geleceğin meslek mensuplarına istihdam yaratmak amacıyla geliştirilmiştir.

Bu proje ile geleceğin muhasebe ve finans uzmanı öğrencilerimizin LUCA muhasebe yazılımı ile bugünden tanışması ve bilgisayarlı muhasebe dersleri arasına LUCA’nın da katılması sağlanmıştır.

 

Bu proje kapsamında, Türkiye’deki üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile  onlara bağlı Bilgisayarlı Muhasebe dersleri veren  Meslek Yüksekokulları ile LUCA Muhasebe Yazılımının gerekli eğitim ve tanıtım dokümanları bu kurumlara ulaştırılmak sureti ile irtibata geçilmiştir. Gelecekte Muhasebe Mesleği’ni icra edecek öğrencilerin büyük bir çoğunluğunu yetiştiren Meslek Yüksekokulları TÜRMOB-TESMER bünyesinde başlatılan bu çalışmaya büyük ilgi göstermişlerdir. Öyle ki bu çalışma başlatılmadan önce gelen talep doğrultusunda geride bıraktığımız eğitim yılında bazı Meslek Yüksekokulları’nda LUCA Muhasebe Yazılımı eğitim amaçlı kullanılmıştır ve kullanılmaya devam edilmektedir.

 

LUCA Muhasebe Yazılımının internet Tabanlı olması, kullanılacak bilgisayarlara kurulum, program ve mevzuat bazında güncelleme yapılmasına ihtiyaç duyulmaması, bu çalışmanın kısa bir sürede birçok İ.İ.B.F ve Meslek Yüksekokulu tarafından tercih edilmesinde bir faktör olmuştur. Şu anda Türkiye’de bulunan ve Bilgisayarlı Muhasebe dersleri okutulan 793 Öğretim Kurumuna LUCA erişim şifresi gönderilmiştir. Birçok eğitim tamamlanmış olup, çalışmalara hızla devam edilmektedir.

Beyanname Gönderim Süreleri Hakkında Duyuru..

T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/113

Konusu: 25/2/2019 tarihine kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri, Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile ticari kazançları basit usulde tespit edilen mükelleflerin 2018 takvim yılına ilişkin yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile 2019/Ocak dönemine ilişkin olarak Defter-Beyan Sistemine yapılması gereken kayıt süresinin uzatılması ve Defter-Beyan Sisteminden verilmesi gereken bahse konu beyannamelerin Beyanname Düzenleme Programı aracılığıyla da verilmesi

Tarihi: 25/2/2019

Sayısı: VUK-113 / 2019-3

1. Giriş:

Bakanlığımıza gelen yoğun talep nedeniyle, 25/2/2019 tarihine kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri, Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile ticari kazançları basit usulde tespit edilen mükelleflerin 2018 takvim yılına ilişkin yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile 2019/Ocak dönemine ilişkin olarak Defter-Beyan Sistemine yapılması gereken kayıt süresinin uzatılması ve Defter-Beyan Sisteminden verilmesi gereken bahse konu beyannamelerin Beyanname Düzenleme Programı aracılığıyla da verilmesi bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2. 2019/Ocak Dönemi Beyannameleri ile Basit Usule Tabi Olanların Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılması: 

25/2/2019 tarihine kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 26/2/2019 günü sonuna kadar, ticari kazançları basit usulde tespit edilen mükelleflerin 2018 takvim yılına ilişkin yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süresi 28/2/2019 günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Beyanname verme sürelerinin uzatılması ödeme süresini etkilemeyeceğinden, mükelleflerin beyan ettikleri vergileri kanuni süresinde ödeyecekleri tabiidir.

3. 2019/Ocak Dönemine İlişkin Defter-Beyan Sistemine Yapılması Gereken Kayıt Süresinin Uzatılması:

Defter-Beyan Sistemi kapsamında yer alan mükellefler tarafından 2019/Ocak dönemine ilişkin olarak 25/2/2019 günü sonunu kadar yapılması gereken kayıt süresi 15/3/2019 günü sonuna kadar uzatılmıştır.

4. 2019/Ocak Dönemi Beyannamelerinin Beyanname Düzenleme Programı Aracılığıyla da Verilebilmesi:

Defter-Beyan Sistemi kapsamında yer alan mükellefler tarafından 2019/Ocak dönemine ilişkin olarak verilmesi gereken beyannameler, Sistemin yanı sıra mevcut e-Beyanname uygulaması üzerinden Beyanname Düzenleme Programı aracılığıyla da verilebilecektir.

Duyurulur.

Sisteme Giriş