Luca Destek Koşulları

LUCA’da üye ve kullanıcı sayısı her geçen gün hızla artmaktadır. Projemizin stratejisi olarak üye ve kullanıcı sayısı arttığında da hep aynı kalitede hizmet ve destek vermeyi ilke edindik.


Bir projeyi  aratıp hayata geçirmek zor bir süreçtir ama asıl zor olan sürekliliği sağlamaktır. Sürekliliği sağlarsanız güven yaratırsınız ve uzun yıllar ayakta kalırsınız. Sürekliliği sağlamanın tek yolu ise verdiğiniz hizmet kalitesinden asla ödün vermemektir. Hizmet anlayışınızda kurumsal bakış açısı ile davranmak ve bu şekilde organize olmak zorundasınızdır. Hizmet elle tutulur bir şey olmadığından değerini hizmet ettiğiniz kişilerin hizmet beklentisine verdiğiniz cevap ile belirlemek zorunda kalırsınız. Bu da sizin hizmet kalitesini ne kadar iyileştirmeniz gerektiğini belirleyen çok önemli bir unsurdur. LUCA Projesinde hizmet ettiğimiz kitlenin serbest muhasebeci ve serbest muhasebeci mali müşavirler olduğunu ve de mesleklerini kesintisiz ve sorunsuz icra etmek zorunda olduklarını düşünürseniz nasıl bir hizmet beklediklerini tahmin edersiniz.

Bu nedenle hizmet konusu (destek + eğitim) bizim için en önemli konulardan birisi oldu. Bugün üyelerimizle yapmış olduğumuz görüşmelerde LUCA destek ekibinden alınan hizmetin kalitesinden ve gösterilen ilgiden duydukları memnuniyetten söz etmeleri doğru bir yapılanma içerisinde olduğumuzu göstermekte ve bu da bizim için gurur verici olmaktadır. 


Bu memnuniyeti iyi eğitimli, mesleki bilgisi olan ve projenin vizyonunu görebilen elemanlar, güçlü bir çağrı-merkezi yazılımı ve iyi bir organizasyonla mümkün olabiliyor. Üyelerimizden hiç bir bedel almadan telefon ve e-mail'le verilen destek vermenin yanı sıra, yine hiç bir bedel almadan  Türkiye'nin değişik illerinde yaygın eğitim faaliyetlerimizi de sürdürüyoruz. Kullanıcı eğitimlerine çok önem veriyoruz. İyi eğitim almış olan LUCA üyesi, ürünü iyi kullanabildiği için LUCA'nın sağladığı maksimum faydadan yararlanıyor ve yakınlarına da tavsiye ediyor. Bu nedenle eğitim alışmalarımız Türkiye genelinde belli zamanlarda yapılmaya devam etmektedir.


Destek ve hizmet kalitesini artırabilmek için doğru verileri toparlayıp, iyi analiz etmek ve doğru çözümleri üretmek gerekmektedir. Bu ise çağrıların yardım-destek programına kaydedilmesi ve verilerin izlenmesi ile mümkün olabilmektedir. LUCA'ya gelen tüm çağrılar yardım-destek yazılımına kaydedilmekte ve çağrının tarihçesinin oluşması için raporlar alınmaktadır.LUCA MMP üyesi Mali Müşavirlerimiz ve kullanıcıları (ofislerinde çalışan elemanları) telefon ve e-mail ile sınırsız destek alabilmektedir. Sürekli yapılan eğitimler ve teknolojisi sayesinde uzaktan erişim ile sorunları çözebilmemiz, sorunların hızla çözülmesini sağlamakta ve zaman kaybını önlemektedir. Ayrıca destek raporları analiz edilerek ihtiyaca göre eğitim planlanarak desteğin üzerindeki yük azaltılmakta ve üyenin kolay kullanımı sağlanmaktadır.


5

Beyanname Gönderim Süreleri Hakkında Duyuru..

T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/113

Konusu: 25/2/2019 tarihine kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri, Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile ticari kazançları basit usulde tespit edilen mükelleflerin 2018 takvim yılına ilişkin yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile 2019/Ocak dönemine ilişkin olarak Defter-Beyan Sistemine yapılması gereken kayıt süresinin uzatılması ve Defter-Beyan Sisteminden verilmesi gereken bahse konu beyannamelerin Beyanname Düzenleme Programı aracılığıyla da verilmesi

Tarihi: 25/2/2019

Sayısı: VUK-113 / 2019-3

1. Giriş:

Bakanlığımıza gelen yoğun talep nedeniyle, 25/2/2019 tarihine kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri, Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile ticari kazançları basit usulde tespit edilen mükelleflerin 2018 takvim yılına ilişkin yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile 2019/Ocak dönemine ilişkin olarak Defter-Beyan Sistemine yapılması gereken kayıt süresinin uzatılması ve Defter-Beyan Sisteminden verilmesi gereken bahse konu beyannamelerin Beyanname Düzenleme Programı aracılığıyla da verilmesi bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2. 2019/Ocak Dönemi Beyannameleri ile Basit Usule Tabi Olanların Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılması: 

25/2/2019 tarihine kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 26/2/2019 günü sonuna kadar, ticari kazançları basit usulde tespit edilen mükelleflerin 2018 takvim yılına ilişkin yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süresi 28/2/2019 günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Beyanname verme sürelerinin uzatılması ödeme süresini etkilemeyeceğinden, mükelleflerin beyan ettikleri vergileri kanuni süresinde ödeyecekleri tabiidir.

3. 2019/Ocak Dönemine İlişkin Defter-Beyan Sistemine Yapılması Gereken Kayıt Süresinin Uzatılması:

Defter-Beyan Sistemi kapsamında yer alan mükellefler tarafından 2019/Ocak dönemine ilişkin olarak 25/2/2019 günü sonunu kadar yapılması gereken kayıt süresi 15/3/2019 günü sonuna kadar uzatılmıştır.

4. 2019/Ocak Dönemi Beyannamelerinin Beyanname Düzenleme Programı Aracılığıyla da Verilebilmesi:

Defter-Beyan Sistemi kapsamında yer alan mükellefler tarafından 2019/Ocak dönemine ilişkin olarak verilmesi gereken beyannameler, Sistemin yanı sıra mevcut e-Beyanname uygulaması üzerinden Beyanname Düzenleme Programı aracılığıyla da verilebilecektir.

Duyurulur.

Sisteme Giriş