Luca NET Ticari Yazılım Turizm Entegrasyonu


Ülkemizin en önemli gelir kaynağını oluşturan turizm sektörünün ilk ve en önemli aşamalarından birisi olan uçak, otel,gemi vb rezervasyon işlemlerini gerçekleştiren Turizm acenteleridir. Buna bağlı olarak Turizm sektörü için devrim niteliğinde bir entegre proje geliştirilmiştir. Geliştirilen proje, sektörün ihtiyacı olan birçok konuya çözüm getirecektir. Temelde LUCA NET’i turizm acenteleri aldığında seyahat acentelerince dünya genelinde ve ülkemizde en fazla kullanılan GDS’lerle sağlanan tüm bilet iş ve işlemleri; Yurt içi, Yurt Dışı tüm firmalardan; THY, Pegasus, Onur Air, Atlasjet, Sunexpress gibi özel havayolları tarafından kesilen tüm biletler sisteme entegre edilmiştir. 


Entegrasyon ile acentelere aşağıdaki faydaları sağlıyoruz; 


  • Web Tabanlı Uygulama İle Her Yerden Erişim İmkânı,
  • Esnek Raporlama Modülü İle İhtiyaç Duyulan Özel Raporların Oluşturulması,
  • Uçak Biletlerinde Farklı Remarkların Dahil Edilmesi Sayesinde Her Acente Kendi İşleyişini Sisteme Tanıtabilecek,
  • Uçak Bileti Verilerinin Artmasına Bağlı Sistemlerde Yavaşlama Problemi Ortadan Kalkıyor, 


* Bakım, Her Acentenin Kendisinin Sahibi Olduğu Bir Server İle Luca Tarafından Yapılacak Ve Bu Sayede Sistemsel Sorunlar Yaşanmayacaktır,


  • Sektördeki Tüm Gelişmeler Yakından Takip Edilerek Sisteme Dahil Edilecektir,
  • Sektörün İhtiyaçlarından Olan Tüm İşlemlerin Yapılacağı Bir Ara Yüz İle İşlemler Çok Daha Kolaylaşacaktır.
  • Otel, Transfer Ve Araç Kiralama İşlerini, Tüm Servis Sağlayıcıları Atayabilen Bir Sistem İle Entegre İmkanı Sağlanmaktadır.


* Uçak, Otel Ve Diğer Ürünlerin Hepsinin Muhasebesi Kolayca Aynı Sistemde Yer Alabilecektir.


  • Acentenin Ek Hizmetleri, Luca Net Üzerinden Satış Belgesi Oluşturularak Aynı Anda Faturalandırabilecektir.
  • Acente Tedarikçilerden Aldığı Hizmetleri Tek Seferde Luca Net ‘E Yükleyip, Faturalandırabilecektir.
  • Tahsilat Makbuzlarını Anında, Sistem Üzerinden Toplu Olarak Oluşturalabilme İmkanı.


Luca Net Turizm Entegrasyonu Yazılımına üyelik başvurularını İŞNET A.Ş. kurumu karşılamaktadır.


Luca Net KOBİ Ticari Yazılımı Başvuru Merkezi


Luca Net KOBİ Ticari Yazılımının satışını ve ürün desteğini İş Bankası’ nın iştiraki olan İŞNET firması karşılamaktadır.


İŞNET

Luca Net KOBİ Ticari Yazılımı Satış ve Ürün Desteği Hattı

Telefon Numarası : 0 850 724 58 22

Mail Adresi:   lucanetdestek@is.net.tr


Beyanname Gönderim Süreleri Hakkında Duyuru..

T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/113

Konusu: 25/2/2019 tarihine kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri, Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile ticari kazançları basit usulde tespit edilen mükelleflerin 2018 takvim yılına ilişkin yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile 2019/Ocak dönemine ilişkin olarak Defter-Beyan Sistemine yapılması gereken kayıt süresinin uzatılması ve Defter-Beyan Sisteminden verilmesi gereken bahse konu beyannamelerin Beyanname Düzenleme Programı aracılığıyla da verilmesi

Tarihi: 25/2/2019

Sayısı: VUK-113 / 2019-3

1. Giriş:

Bakanlığımıza gelen yoğun talep nedeniyle, 25/2/2019 tarihine kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri, Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile ticari kazançları basit usulde tespit edilen mükelleflerin 2018 takvim yılına ilişkin yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile 2019/Ocak dönemine ilişkin olarak Defter-Beyan Sistemine yapılması gereken kayıt süresinin uzatılması ve Defter-Beyan Sisteminden verilmesi gereken bahse konu beyannamelerin Beyanname Düzenleme Programı aracılığıyla da verilmesi bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2. 2019/Ocak Dönemi Beyannameleri ile Basit Usule Tabi Olanların Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılması: 

25/2/2019 tarihine kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 26/2/2019 günü sonuna kadar, ticari kazançları basit usulde tespit edilen mükelleflerin 2018 takvim yılına ilişkin yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süresi 28/2/2019 günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Beyanname verme sürelerinin uzatılması ödeme süresini etkilemeyeceğinden, mükelleflerin beyan ettikleri vergileri kanuni süresinde ödeyecekleri tabiidir.

3. 2019/Ocak Dönemine İlişkin Defter-Beyan Sistemine Yapılması Gereken Kayıt Süresinin Uzatılması:

Defter-Beyan Sistemi kapsamında yer alan mükellefler tarafından 2019/Ocak dönemine ilişkin olarak 25/2/2019 günü sonunu kadar yapılması gereken kayıt süresi 15/3/2019 günü sonuna kadar uzatılmıştır.

4. 2019/Ocak Dönemi Beyannamelerinin Beyanname Düzenleme Programı Aracılığıyla da Verilebilmesi:

Defter-Beyan Sistemi kapsamında yer alan mükellefler tarafından 2019/Ocak dönemine ilişkin olarak verilmesi gereken beyannameler, Sistemin yanı sıra mevcut e-Beyanname uygulaması üzerinden Beyanname Düzenleme Programı aracılığıyla da verilebilecektir.

Duyurulur.

Sisteme Giriş