Luca E-Defter Üyeliği

LUCA E-Defter Sipariş Formu’ nun meslek mensubu tarafından doldurulup, kaşelenip imzalanarak ıslak imzalı olarak ödeme belgesiyle birlikte aşağıdaki adresimize gönderilmesi gerekmektedir.

  • Faksla veya mail ile işlem yapılmamaktadır.
  • E Defter "Üyeliği" uygulamamızdan yalnızca Luca MMP (Mali Müşavir Paketi) Yazılımı üyeleri faydalanabilirler.

Sipariş formunda üye numarası alanına LUCA Mali Müşavir Paketi üye numarası yazılmalıdır.
E - Defter Luca UygulamasıLuca Mali Müşavir Paketi üyeleri, mevcutta kullandıkları Mali Müşavir Paketi üyeliğine ek olarak  ücreti mukabilinde e - defter üyeliği başlatmalıdır.


E - Defter üyeliği” Luca çözümünden firmalar veya Luca 'ya üye olmayan meslek mensupları yararlanamazlar.

E - Defter Beratlarını Saklama Hizmeti üyeliğinden ise firmalar yararlanabilmektedir.

E - Defter için üyelik bir defalığına gerçekleştirilir.

Takip eden yıllarda üyeliği yenilemek söz konusu değildir. Her yıl artan sayıda firmalar, aynı üyelik dahilin de e – defter üyeliği kapsamında gönderilebilir.

Ödenen tutar için e defter kapsamına alınacak firma sayısında sınırlama bulunmamaktadır.

Gönderilen E – Defter beratlarını saklama hizmeti ise ayrı bir üyelikle gerçekleştirilir.

Gönderilen E – Defter beratlarını (ve diğer belgeleri) saklama hizmeti Üyelik bedeli 499 TL + KDV ( 588,82 TL ), yıllık yenileme ücreti ise 149 TL + KDV ( 175,82 TL )


E-Defter Uygulama İçeriği ve Saklama Hizmetleri

 

LUCA E-Defter uygulaması, E - Defteri GİB Portala göndermek için geliştirilmiş olup gönderilen E – Defter beratlarını saklamak için ayrı bir saklama üyeliği ile anlaşmaya varıldıktan sonra istenirse LUCA E - Defter uygulaması dahilinde, GİB Portala gönderilen E – Defter beratları aynı zamanda ilerleyen yıllarda saklanmak üzere İŞNET A.Ş. Portalına da gönderilebilir.


·        Gönderilen E – Defter beratlarını saklama hizmeti, E - Defter üyeliği için ödenecek olan ücret kapsamında yer almamaktadır.

 

·        Gönderilen E – Defter beratlarını saklama hizmetini, E – Faturada özel entegratörlük anlaşmamız bulunan İŞNET A.Ş. firması, ayrı bir hizmet olarak sunmaktadır.

  

·        Gönderilen E – Defter beratlarını saklama hizmetini almak için Luca’ da E – Defter üyelerinin, İŞNET A.Ş. ile saklama hizmeti fiyatları çerçevesinde ayrıca saklama hizmetleri konusunda anlaşmaya varmaları gerekmektedir.

 

·        Bahsi geçen saklama hizmetleri üyelik bedeli ve yıllık üyelik yenileme bedeli, yıllık 10 GB’lık alan için geçerlidir.

 

·        Saklama hizmet anlaşması kapsamında İŞNET A.Ş. nin nette saklama portalında Luca Muhasebe Yazılımı’ na özel tüm saklama hizmet içerikleri için yıllık 10 GB’ lık alanın aşılması durumunda üyeliğin yenilenmesi gerekmektedir.

 

·        İŞNET 'in verdiği E - Defter Saklama Hizmeti çerçevesinde yalnızca E - Defter beratları yer almamakta aynı zamanda Beyannameler, SGK, Mali Analiz, E - Defter Denetimleri ve Diğer Belgelerin Saklanması hizmeti de verilmektedir.

 

·        Yukarıda bahsi geçen kontrollü saklama hizmeti için "E - Defter Beratlarını Saklama Hizmeti" üyelik başvurusunda bulunan Firmanın Vergi numarası ile Yüklenen E - Defterin Vergi Numarası Kontrolü yapılmaktadır. Bundan dolayı "E - Defter Beratlarını Saklama Hizmeti" üyelik başvurusunu, meslek mensuplarının Firmaları yapmalıdır.

  E – Defter Saklama ve Luca Muhasebe Yazılımına Özel Tüm Saklama Hizmetleri için Başvuru Merkezi

İŞNET A.Ş.

Telefon Numarası : 0 850 724 33 87

Mail Adresi: lucanetdestek@is.net.tr

Gönderim Adresi

TÜRMOB – TESMER

LUCA Projesi

Dikmen Cad. No:562 Keklikpınarı Dikmen/ ANKARA 


Ödeme Seçenekleri2 farklı türde ödeme yapılabilir;

1) Buraya tıklayarak LUCA SANAL POS aracılığı ile ödeme yapabilirsiniz.

https://internet.luca.com.tr/odeme/

(Sanal POS Ödemesi için Luca ya Google Chrome dan giriş yapınız.)

Sanal POS tan yapılacak ödemelerde anlaşmalı bankalar için 3 takside kadar istenilen sayıda taksit ile ödeme yapılabilir.


2) Havale ile banka ödemesi;


Havale ile ödeme;

Havale için banka bilgilerimiz

TÜRMOB - TESMER

Türkiye İş Bankası Dikmen/Ankara Şubesi 4248-487299

IBAN: TR30 0006 4000 0014 2480 4872 99

Beyanname Gönderim Süreleri Hakkında Duyuru..

T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/113

Konusu: 25/2/2019 tarihine kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri, Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile ticari kazançları basit usulde tespit edilen mükelleflerin 2018 takvim yılına ilişkin yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile 2019/Ocak dönemine ilişkin olarak Defter-Beyan Sistemine yapılması gereken kayıt süresinin uzatılması ve Defter-Beyan Sisteminden verilmesi gereken bahse konu beyannamelerin Beyanname Düzenleme Programı aracılığıyla da verilmesi

Tarihi: 25/2/2019

Sayısı: VUK-113 / 2019-3

1. Giriş:

Bakanlığımıza gelen yoğun talep nedeniyle, 25/2/2019 tarihine kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri, Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile ticari kazançları basit usulde tespit edilen mükelleflerin 2018 takvim yılına ilişkin yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile 2019/Ocak dönemine ilişkin olarak Defter-Beyan Sistemine yapılması gereken kayıt süresinin uzatılması ve Defter-Beyan Sisteminden verilmesi gereken bahse konu beyannamelerin Beyanname Düzenleme Programı aracılığıyla da verilmesi bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2. 2019/Ocak Dönemi Beyannameleri ile Basit Usule Tabi Olanların Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılması: 

25/2/2019 tarihine kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 26/2/2019 günü sonuna kadar, ticari kazançları basit usulde tespit edilen mükelleflerin 2018 takvim yılına ilişkin yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süresi 28/2/2019 günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Beyanname verme sürelerinin uzatılması ödeme süresini etkilemeyeceğinden, mükelleflerin beyan ettikleri vergileri kanuni süresinde ödeyecekleri tabiidir.

3. 2019/Ocak Dönemine İlişkin Defter-Beyan Sistemine Yapılması Gereken Kayıt Süresinin Uzatılması:

Defter-Beyan Sistemi kapsamında yer alan mükellefler tarafından 2019/Ocak dönemine ilişkin olarak 25/2/2019 günü sonunu kadar yapılması gereken kayıt süresi 15/3/2019 günü sonuna kadar uzatılmıştır.

4. 2019/Ocak Dönemi Beyannamelerinin Beyanname Düzenleme Programı Aracılığıyla da Verilebilmesi:

Defter-Beyan Sistemi kapsamında yer alan mükellefler tarafından 2019/Ocak dönemine ilişkin olarak verilmesi gereken beyannameler, Sistemin yanı sıra mevcut e-Beyanname uygulaması üzerinden Beyanname Düzenleme Programı aracılığıyla da verilebilecektir.

Duyurulur.

Sisteme Giriş