Eğitim

LUCA ile geleceğe hazırsınız ancak ;


Geleceğin güvencesi sağlam temellere dayalı bir eğitimle mümkündür.

Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefalete terk eder. Mustafa Kemal ATATÜRK

 

LUCA Eğitim Hizmetleri;

 

İyi kullanıcı, iyi referanstır. LUCA olarak her zaman ve öncelikli olarak eğitime önem verdik. Türkiye çapında periyodik olarak ücretsiz gerçekleştirdiğimiz uygulamalı veya uygulamasız eğitimlerle “muhasebe yazılımını iyi kullanan” kullanıcılar yarattık. Ayrıca sistem içine koyduğumuz “ interaktif eğitim – video yardım ” fonksiyonu ile eğitimlere katılamayan meslek mensubu ve kullanıcılarının aynı eğitimi almasını sağladık. Bilgisayarlarında yüklü olması gereken bazı yazılımları kolaylıkla yükleyebilmeleri ve sistem ayarlarını rahatlıkla yapabilmeleri için hazırladığımız rehber dokümanları da web sitemize koyduk.

LUCA eğitim çalışmalarımız 2007 Ocak ayından bu güne, illerde minimum 2 gün süren “temel veya orta-ileri düzey kullanıcı Eğitimleri” şeklinde düzenlenmektedir. Amacımız;  LUCA'nın profesyonel kullanımını sağlamak ve üyelerimizin iş verimliliğini artırmaktır.

Eğitim etkinliklerimiz, web sitemizdeki etkinlik takvimimizde bir hafta önceden yayınlanmaktadır. Bunun dışında gerçekleşecek eğitimler birkaç gün önceden SMS kanalı ile tüm üyelere gönderilmektedir. Eğitim ayrıntıları( Eğitimin yeri, içeriği veya özel bir bilgi) ise web sitemizde “etkinlikler” bölümünde duyurulmaktadır.

Beyanname Gönderim Süreleri Hakkında Duyuru..

T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/113

Konusu: 25/2/2019 tarihine kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri, Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile ticari kazançları basit usulde tespit edilen mükelleflerin 2018 takvim yılına ilişkin yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile 2019/Ocak dönemine ilişkin olarak Defter-Beyan Sistemine yapılması gereken kayıt süresinin uzatılması ve Defter-Beyan Sisteminden verilmesi gereken bahse konu beyannamelerin Beyanname Düzenleme Programı aracılığıyla da verilmesi

Tarihi: 25/2/2019

Sayısı: VUK-113 / 2019-3

1. Giriş:

Bakanlığımıza gelen yoğun talep nedeniyle, 25/2/2019 tarihine kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri, Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile ticari kazançları basit usulde tespit edilen mükelleflerin 2018 takvim yılına ilişkin yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile 2019/Ocak dönemine ilişkin olarak Defter-Beyan Sistemine yapılması gereken kayıt süresinin uzatılması ve Defter-Beyan Sisteminden verilmesi gereken bahse konu beyannamelerin Beyanname Düzenleme Programı aracılığıyla da verilmesi bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2. 2019/Ocak Dönemi Beyannameleri ile Basit Usule Tabi Olanların Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılması: 

25/2/2019 tarihine kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 26/2/2019 günü sonuna kadar, ticari kazançları basit usulde tespit edilen mükelleflerin 2018 takvim yılına ilişkin yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süresi 28/2/2019 günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Beyanname verme sürelerinin uzatılması ödeme süresini etkilemeyeceğinden, mükelleflerin beyan ettikleri vergileri kanuni süresinde ödeyecekleri tabiidir.

3. 2019/Ocak Dönemine İlişkin Defter-Beyan Sistemine Yapılması Gereken Kayıt Süresinin Uzatılması:

Defter-Beyan Sistemi kapsamında yer alan mükellefler tarafından 2019/Ocak dönemine ilişkin olarak 25/2/2019 günü sonunu kadar yapılması gereken kayıt süresi 15/3/2019 günü sonuna kadar uzatılmıştır.

4. 2019/Ocak Dönemi Beyannamelerinin Beyanname Düzenleme Programı Aracılığıyla da Verilebilmesi:

Defter-Beyan Sistemi kapsamında yer alan mükellefler tarafından 2019/Ocak dönemine ilişkin olarak verilmesi gereken beyannameler, Sistemin yanı sıra mevcut e-Beyanname uygulaması üzerinden Beyanname Düzenleme Programı aracılığıyla da verilebilecektir.

Duyurulur.

Sisteme Giriş