Luca Uyelik
Fiyat
Listesi


Sanal
Pos
Ödeme
İşlemleri


E Arşiv
Faturası
Gönderimi
Adres
Bildirim
Formu


Sözleşme ve Dilekçe ile Formlar hakkındaki sorularınız için iletişim bilgilerimiz;

  uyelik@luca.com.tr
  444 58 22 / 3 - Üyelik İşlemleri Hattı
  444 58 22 / 3 / 1 - Luca Üyelik İşlemleri
  444 58 22 / 3 / 2 - Luca Koza Üyelik İşlemleri
  444 58 22 / 1 / 4 - Luca Denetim Yazılımı Ürün Çözüm MerkeziSatın alma ya da tanıtım(Demo) talepleriniz için iletişim bilgilerimiz;

  mmpsatis@luca.com.tr - Luca MMP ve Luca Rota Satış
  kozasatis@luca.com.tr - Luca Koza Satış
  denetimdestek@luca.com.tr - Luca Denetim Satış
  444 58 22 / 2 - Satış Hattı
  444 58 22 / 2 / 1 - Luca Satış
  444 58 22 / 2 / 2 - Luca Koza Satış
  444 58 22 / 2 / 3 - Luca Denetim Satış

×

Havale ile ödeme;

Havale için banka bilgilerimiz
TÜRMOB - TESMER TEMEL EĞT.V
Türkiye İş Bankası Dikmen/Ankara Şubesi
4248-487299
IBAN: TR30 0006 4000 0014 24804872 99

İndir

Beyanname Gönderim Süreleri Hakkında Duyuru..

T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/113

Konusu: 25/2/2019 tarihine kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri, Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile ticari kazançları basit usulde tespit edilen mükelleflerin 2018 takvim yılına ilişkin yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile 2019/Ocak dönemine ilişkin olarak Defter-Beyan Sistemine yapılması gereken kayıt süresinin uzatılması ve Defter-Beyan Sisteminden verilmesi gereken bahse konu beyannamelerin Beyanname Düzenleme Programı aracılığıyla da verilmesi

Tarihi: 25/2/2019

Sayısı: VUK-113 / 2019-3

1. Giriş:

Bakanlığımıza gelen yoğun talep nedeniyle, 25/2/2019 tarihine kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri, Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile ticari kazançları basit usulde tespit edilen mükelleflerin 2018 takvim yılına ilişkin yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile 2019/Ocak dönemine ilişkin olarak Defter-Beyan Sistemine yapılması gereken kayıt süresinin uzatılması ve Defter-Beyan Sisteminden verilmesi gereken bahse konu beyannamelerin Beyanname Düzenleme Programı aracılığıyla da verilmesi bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2. 2019/Ocak Dönemi Beyannameleri ile Basit Usule Tabi Olanların Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılması: 

25/2/2019 tarihine kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 26/2/2019 günü sonuna kadar, ticari kazançları basit usulde tespit edilen mükelleflerin 2018 takvim yılına ilişkin yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süresi 28/2/2019 günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Beyanname verme sürelerinin uzatılması ödeme süresini etkilemeyeceğinden, mükelleflerin beyan ettikleri vergileri kanuni süresinde ödeyecekleri tabiidir.

3. 2019/Ocak Dönemine İlişkin Defter-Beyan Sistemine Yapılması Gereken Kayıt Süresinin Uzatılması:

Defter-Beyan Sistemi kapsamında yer alan mükellefler tarafından 2019/Ocak dönemine ilişkin olarak 25/2/2019 günü sonunu kadar yapılması gereken kayıt süresi 15/3/2019 günü sonuna kadar uzatılmıştır.

4. 2019/Ocak Dönemi Beyannamelerinin Beyanname Düzenleme Programı Aracılığıyla da Verilebilmesi:

Defter-Beyan Sistemi kapsamında yer alan mükellefler tarafından 2019/Ocak dönemine ilişkin olarak verilmesi gereken beyannameler, Sistemin yanı sıra mevcut e-Beyanname uygulaması üzerinden Beyanname Düzenleme Programı aracılığıyla da verilebilecektir.

Duyurulur.

Sisteme Giriş