logo

TÜRMOB-TESMER EĞİTİM YAYIN VE YAZILIM HİZMETLERİ İKTİSADİ İŞLETMESİ

TÜRMOB’un işletmesi olarak 2003 yılında faaliyetlerine başlayan kuruluşumuz, o günden günümüze kadar Muhasebe Otomasyon Sistemi ve Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) çözümleri ile Ülkemizin ilgili alanlardaki teknoloji ihtiyaçlarını aşağıda belirtilen ilkeler doğrultusunda sağlamaktadır.

  • Üyelerimize en uygun çözümleri sunmak için en güncel teknolojileri takip ederek fayda-maliyet bakımından katma değer üretmek,
  • Çalışanlarımızın her seviyede katılımını sağlamak ve bu değerleri devamlı iyileştirmek,
  • Müşterilere sunulacak hizmetlerde yüksek hizmet kalitesi ve sürekli memnuniyeti sağlamak,
  • Her türlü faaliyette etik değerlere bağlı kalmak,
  • Toplumsal sorunlara duyarlı, faaliyetleri ve yaklaşımlarıyla örnek ve güven duyulan bir İşletme olmak,
  • Tüm süreçlerde, Müşterilerimizin ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılayan bir anlayış ve uygulamalar içinde olmak,
  • Etkinliği ve verimliliği yükseltmek üzere teknolojik gelişmeleri izleyerek tüm iş ve hizmet süreçlerine yansıtmak ve uygulamak,
  • Tüm çalışanlarımızda kalite bilincini yerleştirmek,
  • Çalışanlarımızın İşletmeden memnuniyetini yükseltmek ve bunun için gerekli çalışmaları yapmak,
  • Müşterilerimizin İşletmemizden memnuniyetini yükseltmek ve bunun için gerekli iyileştirme ve geliştirme çalışmaları yapmak,
  • Kalite bilincini geliştirmek için süreç odaklı çalışmak; sürekli iyileştirme felsefesinin İşletmede uygulanmasını sağlamak,
  • Paydaşlarımızla güvene ve iş birliğine dayalı iletişim kurarak misyonumuza uygun çalışmalar yapmak,
  İlkelerini benimsemiştir.
  Bugüne kadar bağlı olduğumuz ilkeler doğrultusunda, hizmet kalitesini sürekli kılmak, sürekli iyileştirmeyi amaç edinerek müşterilerimize ve kamu yararına ulusal ve uluslararası standartlarda hizmet sunmak amacıyla;
  • TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi,
  • TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi,
  • ISO 22301:2012 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi,
  • ISO TS EN ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi,
  İle faaliyetlerimizin her aşamasında hizmet kalitemizi arttırmak için;

  Yönetim olarak,
  • Entegre Yönetim Sistemini uygulayacağımızı,
  • Tüm Yönetim sistemimizde sürekli iyileştirme içinde gelişmeye odaklı olacağımızı,
  • Müşteri memnuniyetine her zaman en üst seviyede değer vereceğimizi,
  • Yasal şartlara uyacağımızı,
  • Bilgi Güvenliği standartları şartlarını sağlayacağımızı
  Taahhüt ederiz.

Luca Proje Yönetimi

  Geliştirilmiş müşteri katılımı ile en fonksiyonel ürünler sunmayı hedefler,
  Sürekli değişen pazar gerçekleriyle ürünler üzerindeki sürdürülebilir büyümeyi hedefler,
  Bu çerçevede Luca Yazılım ürün ailesi olarak her zaman teknoloji, mevzuat ve fonksiyonel olarak güncellemeleri kullanıcılarına sunmayı hedefler.

Luca Proje Yönetimi

Sisteme Giriş