E – Dönüşüm Saklama Hizmetleri

 E – Dönüşüm Saklama HizmetleriElektronik Belgelerin Saklanması Hususunda Gelir İdaresinin Duyurusu


1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliğinin “Elektronik Defterin Muhafazası ve İbrazı” bölümünü düzenleyen 4. Maddesinde; e-defter 

uygulaması kapsamında oluşturulan elektronik defter ve beratların muhafazası ve ibrazı hakkında gerekli açıklamalar yapılmıştır.

Mükelleflerin kendi bilgi işlem sistemlerinde muhafaza edilen elektronik defter ve beratların silinmesi, zarar görmesi, virüs bulaşması v.b.

nedenlerle elektronik defter ve beratların ibrazında sorun yaşanabilmektedir. Özellikle son dönemlerde artan siber saldırılar nedeniyle birçok

mükellefimizin elektronik defter dosyalarının zarar gördüğü Başkanlığımıza yapılan başvurulardan anlaşılmaktadır.

Bu nedenle, defterlerini elektronik ortamda tutan mükelleflerin, e-Defter ve beratlarının muhafaza ve ibrazı konusunda gerekli önlemleri

almaları, bu kapsamda bilgi işlem sistemlerinde yaşanabilecek sorunlar nedeniyle elektronik defter ve beratlarını mutlaka farklı lokasyon ve

ortamlarda yedeklemeleri, mükelleflerimizin yaşayabileceği olumsuz durumlar ve mağduriyetlerin önüne geçeceğinden Başkanlığımızca tavsiye olunur.

Muhafaza edilmesi gereken dosyalar, oluşturulan defterler, beratlar ve GİB imzalı beratlardır. Bu dosyaların hepsi bir arada Gelir İdaresi

Başkanlığının belirlediği dizin yapısında e-Defter kullanıcısının kendi bilgi işlem sisteminde ve güvenli bir ortamda saklanmalıdır. Dizin yapısının

detayı www.edefter.gov.tr sitesinde yayımlanan Yazılım Uyumluluk Kılavuzunda belirtilmiştir.


Elektronik Belgelerin Saklanması Konusunda Luca Çözümleri


Gönderilen E – Defter beratlarını saklama hizmeti ayrı bir üyelikle gerçekleştirilir.

Luca muhasebe sisteminde gerek mali müşavir paketinde hazırlanan e – defter gerekse ticari yazılımlar dahilinde hazırlanan E – Faturaların

saklanması hizmetini, İŞNET A.Ş. ile birlikte geliştirdiğimiz işbirliği çevresinde sunmaktayız.

E - Defter kullanan mali müşavirler, Luca sisteminden gönderdikleri elektronik belgelerini elektronik ortamda saklamak için Luca çözümlerinden

faydalanmak isterlerse İŞNET A.Ş. ile ayrıca elektronik belgelerin saklanması anlaşmasına varmaları gerekir.

E - Fatura kullanan ticari yazılım kullanıcıları, eğer İŞNET ile ayrıca Özel Entegratörlük anlaşmasına varmışlarsa Luca Net sisteminden

gönderdikleri ve aldıkları elektronik faturalarının saklanması için ekstra bir anlaşmaya varmalarına gerek kalmadan İŞNET, elektronik belgeleri

firmalar adına saklamaktadır.


Saklama Hizmetleri İçeriği


Saklama Hizmetleri kapsamında  yalnızca E – Dönüşüm ile ilgili belgeler yer almamakta Luca Mali Müşavir Paketi ile ilgili genel hizmetler de yer

almaktadır.

 • Luca’ dan gönderilen E – Defter beratlarının saklanması
 • E -Defter GIB Kontrolleri (Teknik Uyum Kontrolleri)
 • Muhasebe Denetimleri - Beyannameler,
 • SGK,
 • Mali Analiz,
 • Diğer Belgelerin Saklanması


E-Defter Uygulama İçeriği ve Saklama HizmetleriLUCA E-Defter uygulaması, E - Defteri GİB Portala göndermek için geliştirilmiş olup gönderilen E – Defter beratlarını saklamak için ayrı bir saklama

üyeliği ile anlaşmaya varıldıktan sonra istenirse LUCA E - Defter uygulaması dahilinde, GİB Portala gönderilen E – Defter beratları aynı zamanda

ilerleyen yıllarda saklanmak üzere İŞNET A.Ş. Portalına da gönderilebilir.

 • Gönderilen E – Defter beratlarını saklama hizmeti, E - Defter üyeliği için ödenecek olan ücret kapsamında yer almamaktadır.
 • Gönderilen E – Defter beratlarını saklama hizmetini, E – Faturada özel entegratörlük anlaşmamız bulunan İŞNET A.Ş. firması, ayrı bir hizmet olarak sunmaktadır.
 • Gönderilen E – Defter beratlarını saklama hizmetini almak için Luca’ da E – Defter üyelerinin, İŞNET A.Ş. ile saklama hizmeti fiyatları çerçevesinde ayrıca saklama hizmetleri konusunda anlaşmaya varmaları gerekmektedir.
 • Saklama Hizmetleri üyelik bedeli için buraya tıklayınız.
 • Saklama hizmet anlaşması kapsamında İŞNET A.Ş. nin nette saklama portalında Luca Muhasebe Yazılımı’ na özel tüm saklama hizmet içerikleri için 10 GB’ lık alanın aşılması durumunda üyeliğin yenilenmesi gerekmektedir.
 • İŞNET 'in verdiği E - Defter Saklama Hizmeti çerçevesinde yalnızca E - Defter beratları yer almamakta aynı zamanda Beyannameler, SGK, Mali Analiz, E - Defter Denetimleri ve Diğer Belgelerin Saklanması hizmeti de verilmektedir.
 • Yukarıda bahsi geçen kontrollü saklama hizmeti için "E - Defter Beratlarını Saklama Hizmeti" üyelik başvurusunda bulunan Firmanın Vergi numarası ile Yüklenen E - Defterin Vergi Numarası Kontrolü yapılmaktadır. Bundan dolayı "E - Defter Beratlarını Saklama Hizmeti" üyelik başvurusunu, meslek mensuplarının Firmaları yapmalıdır.


E – Defter Saklama ve Luca Muhasebe Yazılımına Özel Tüm Saklama Hizmetleri için Başvuru Merkezi

İŞNET A.Ş.

Telefon Numarası : 0 850 724 33 87

Mail Adresinettearsiv@is.net.trNette Arşiv adresini ziyaret etmek için tıklayınız..

 

Sisteme Giriş