Gizlilik Politikası

6698 No.lu Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereği Zorunlu Bilgilendirme


TÜRMOB-TESMER olarak, müşterilerimizin özel hayatlarının gizliliğine saygı duyuyor ve önem veriyoruz. Bu nedenle müşterilerimizin kişisel verilerinin kullanılmasında, müşterilerimizin temel hak ve özgürlüklerini korumak amacıyla yürürlükte olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında bilgi vermek istiyoruz.

Müşterilerimiz kişisel verilerini genel merkezimiz, temsilcilikler, web sitesi ve çağrı merkezi gibi kanallardan; sözlü, yazılı ya da elektronik ortam üzerinden bize iletebiliyorlar.


Biz bu verileri;


Her zaman güvenle saklıyor,

Luca uygulamaları kapsamındaki işlemleriniz için kullanıyor,

Müşterilerimizin onayı dışında ya da kanunun izin verdiği kuruluşlar dışında kimseyle paylaşmıyoruz.


Dilediğiniz zaman bize başvurarak;


Kişisel verilerinizin kullanılma amacını,

Hangi kuruluşlarla ve ne amaçla paylaşıldığını öğrenebilirsiniz.

Eksik ya da hatalı kaydedilen ya da kullanılan bilgilerinizin düzeltilmesini,

Kanunda öngörülen şartlar sağlanmışsa bilgilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini,

Kanun kapsamındaki haklarınızdan yararlanmak için başvurularınızı yazılı olarak aşağıda belirtilen merkez adresimize iletebilir, detaylı bilgi almak için TBMM’ye ait resmi internet sitesinden kanunu inceleyebilirsiniz.

 

Ayrıca Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

 

Kurum Bilgileri


TÜRMOB-TESMER Temel Eğitim ve Staj Merkezi (“TÜRMOB-TESMER”)

Adresi  : Dikmen Cad. No:562 Dikmen/Ankara

Telefon: +90(312) 475 53 00

Faks:+90(312) 475 60 05

 

 

Web Adresi:

www.turmob.org.tr

www.tesmer.org.tr

www.luca.com.tr

 

GİZLİLİK POLİTİKAMIZ:


TÜRMOB-TESMER, LUCA uygulamaları kapsamında vermiş olduğunuz bilgilerin gizliliğini korumak amacıyla aşağıda belirtilen temel kuralları benimsemektedir.

Luca uygulamaları kapsamında girilen bilgilerin güvenliği açısından kurumumuz sistem ve internet altyapısı en güvenilir seviyede tutularak gerekli önlemler alınmıştır.

Kurumumuz personeli tarafından müşteri bilgilerine erişimler, işin yapılabilmesi için gereken en kısıtlı yetki seviyesi ve görevler ayrılığı prensibi esas alınarak düzenlenmiştir.

Kurumumuz söz konusu bilgileri müşterilerin onayı dışında ya da yasal bir yükümlülük altında bulunmadığı sürece herhangi bir üçüncü şahıs, kurum ve kuruluş ile paylaşmayacaktır.

Kurumumuz bu bilgileri sadece gerekli yetkiler ve yasal düzenlemeler çerçevesinde açıklayabilecektir

Web Sitemiz diğer web sitelerine link vermektedir. Gizlilik Politikamız'da yer alan taahhütlerimiz sadece web sitemiz içerisinde geçerlidir ve diğer web sitelerini kapsamamaktadır.

Web Sitemiz'den link ile gidilecek diğer web sitelerindeki kullanım ile ilgili o sitelere ait gizlilik güvencesi ve kullanım şartları geçerlidir. Web sitemizden içerik maksatlı veya başka bir maksat ile geçilen diğer web sitelerinin bilgi kullanımı, etik ilkeleri, gizlilik prensipleri, nitelik ve servis kalitesi ile bu sitelerde oluşabilecek herhangi bir maddi / manevi zarar ve kayıplardan TÜRMOB-TESMER sorumlu değildir.

 

TÜRMOB-TESMER, destek hizmetler almak amacıyla farklı kuruluşlarla çalışılması durumunda, bu firmaların kurumun gizlilik standartlarına ve şartlarına uymalarını sağlayacaktır.


Saygılarımızla,

TÜRMOB-TESMER

Beyanname Gönderim Süreleri Hakkında Duyuru..

T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/113

Konusu: 25/2/2019 tarihine kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri, Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile ticari kazançları basit usulde tespit edilen mükelleflerin 2018 takvim yılına ilişkin yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile 2019/Ocak dönemine ilişkin olarak Defter-Beyan Sistemine yapılması gereken kayıt süresinin uzatılması ve Defter-Beyan Sisteminden verilmesi gereken bahse konu beyannamelerin Beyanname Düzenleme Programı aracılığıyla da verilmesi

Tarihi: 25/2/2019

Sayısı: VUK-113 / 2019-3

1. Giriş:

Bakanlığımıza gelen yoğun talep nedeniyle, 25/2/2019 tarihine kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri, Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile ticari kazançları basit usulde tespit edilen mükelleflerin 2018 takvim yılına ilişkin yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile 2019/Ocak dönemine ilişkin olarak Defter-Beyan Sistemine yapılması gereken kayıt süresinin uzatılması ve Defter-Beyan Sisteminden verilmesi gereken bahse konu beyannamelerin Beyanname Düzenleme Programı aracılığıyla da verilmesi bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2. 2019/Ocak Dönemi Beyannameleri ile Basit Usule Tabi Olanların Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılması: 

25/2/2019 tarihine kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 26/2/2019 günü sonuna kadar, ticari kazançları basit usulde tespit edilen mükelleflerin 2018 takvim yılına ilişkin yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süresi 28/2/2019 günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Beyanname verme sürelerinin uzatılması ödeme süresini etkilemeyeceğinden, mükelleflerin beyan ettikleri vergileri kanuni süresinde ödeyecekleri tabiidir.

3. 2019/Ocak Dönemine İlişkin Defter-Beyan Sistemine Yapılması Gereken Kayıt Süresinin Uzatılması:

Defter-Beyan Sistemi kapsamında yer alan mükellefler tarafından 2019/Ocak dönemine ilişkin olarak 25/2/2019 günü sonunu kadar yapılması gereken kayıt süresi 15/3/2019 günü sonuna kadar uzatılmıştır.

4. 2019/Ocak Dönemi Beyannamelerinin Beyanname Düzenleme Programı Aracılığıyla da Verilebilmesi:

Defter-Beyan Sistemi kapsamında yer alan mükellefler tarafından 2019/Ocak dönemine ilişkin olarak verilmesi gereken beyannameler, Sistemin yanı sıra mevcut e-Beyanname uygulaması üzerinden Beyanname Düzenleme Programı aracılığıyla da verilebilecektir.

Duyurulur.

Geriye dönük teşviklere ilişkin Asıl-Ek ve İptal bildirimleri

Sayın Üyemiz,

Geriye dönük teşviklere ilişkin Asıl-Ek ve İptal bildirimlerinin son tarihi  ile alakalı SGK'nın herhangi bir resmi açıklaması  bulunmamaktadır. SGK'nın yapacağı resmi açıklamaya ilişkin yönlendirmelerde siz değerli üyelerimize bilgilendirmeler ekranlarınızdan yapılacaktır.


LUCA Proje Yönetimi


Sisteme Giriş