Luca Bağımsız Denetim Yazılımı Videoları

Uygulamaya giriş ve Ana Ekran Tanıtımı


Müşteri Kabul Değerlendirmesi


Ön Çalışma ve Planlama


Risk Anketi


Risk Değerlendirme


Risk Değerlendirme Kontrol Testleri


Maddi Doğruluk Testleri


Raporlama


Sisteme Giriş