Luca Net Kobi Ticari Yazılım Sözleşme

Luca

Luca Net KOBİ Ticari Yazılım Luca Muhasebe Sistemindeki Yeri ve ÖnemiLuca Net KOBİ Ticari Yazılımı, Luca Muhasebe Sisteminde yer alan 3 ayrı paket yazılımdan bir tanesidir.

Meslek mensuplarımızın işletmelerine daha verimli hizmet verebilmeleri, LUCA Mali Müşavir Yazılımı ile entegrasyon sayesinde kolaylaşmış, özet ve/veya ayrıntılı finansal raporları hızla müşterilerine sunabilmeleri sağlanmıştır.
“Luca NET KOBİ Ticari Yazılımı" Meslek Mensuplarımızın talepleri, Mali Müşavir – Firma entegrasyonu ihtiyacı ve ayrıca yeni TTK’ nın işletmelere de getirdiği zorunluluklar sonucunda geliştirilmiştir.

SMMM ve YMM’lerin Türkiye genelinde küçük ve orta ölçekli işletmelerine çözüm sunmalarını kolaylaştırmak üzere tasarlanan bu ürünün amacı, meslek mensuplarının faydalandığı bilişim teknolojileri avantajlarından, müşterileri olan KOBİ’lerin de faydalanmasını ve Mali Müşavirlerin müşterilerini daha verimli ve etkin yönetmesini sağlamaktır.

LUCA KOZA ve LUCA NET, her iki ticari yazılımımız da işletmelerinizin ticari faaliyetlerini elektronik ortama taşımalarını kolaylaştırmak ve entegrasyonu sağlamak için geliştirilmiş olup,
kullanım alanı ve ölçeği açısından farklılıklar gösteren ürünlerdir.
Sipariş Modülü,
Stok Envanterinde Stokların Ayrıca Depo Çıkışlarının Takibi (Depo Ambar Fişleri gibi fatura harici belgelerle) İthalatçı firmalar için proforma fatura,
ithalat fatura kapama işlemleri,
detaylı ithalat analizleri,
İngilizce Program Versiyonu Yukarıda bahsi geçen modüller, Luca NET KOBİ Ticari Yazılımda yer almamakta, Luca KOZA Ticari Yazılımda yer almaktadır.


Luca Net KOBİ Ticari Yazılımı, 2 farklı lisanslama modeli ile üyelik hizmeti sunmaktadır;

1. Firma Lisansı (Meslek mensuplarının firmaları; ticari yazılıma, firma tüzel kişiliği adına üye olurlar.)

 • Yazılım tüm hakları ile firma tüzel kişiliğine aittir.
 • Ticari yazılımda; firma adına müşteri kartı açma, kullanıcıları belirleme ve yetkilendirme gibi yönetici kullanıcıya haiz işlemleri yapmak için, firmanın Admin kullanıcısı yetkilidir.

2. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Lisansı (Meslek mensupları; ticari yazılıma, bizzat gerçek kişi veya SMMM Şirketi tüzel kişiliği adına üye olurlar.)

 • Yazılım tüm hakları ile meslek mensubuna aittir.
 • Ticari yazılımda; firma adına müşteri kartları açma, kullanıcı belirleme ve yetkilendirme gibi yönetici kullanıcıya haiz işlemleri yapmak için, mali müşavirin Admin kullanıcısı yetkilidir)
  Firma Takibi: Maksimum 2 bağımsız firma kartı açılabilir ve ayrı ayrı takip edilebilir.
  Firma Artırımı: Firma artırımı yapılamamaktadır. 2 den fazla firma kartı açmak gerekiyorsa Luca Koza Ticari Yazılımına üye olabilirsiniz.
  Kullanıcı Sayısı: 3 kullanıcı
  Kullanıcı Yetki Türü: 1 Admin + 3 Yetkilendirilebilir kullanıcı
  Kullanıcı Artırımı: Ücreti mukabilinde 16 kullanıcı artırılarak toplamda 20 kullanıcı ile kullanılabilir.

Luca Net KOBİ Ticari Yazılımı, 2 farklı lisanslama modeli ile üyelik hizmeti sunmaktadır;

1. Firma Lisansı (Meslek mensuplarının firmaları; ticari yazılıma, firma tüzel kişiliği adına üye olurlar.)

 • Yazılım tüm hakları ile firma tüzel kişiliğine aittir.
 • Ticari yazılımda; firma adına müşteri kartı açma, kullanıcıları belirleme ve yetkilendirme gibi yönetici kullanıcıya haiz işlemleri yapmak için, firmanın Admin kullanıcısı yetkilidir.

2. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Lisansı (Meslek mensupları; ticari yazılıma, bizzat gerçek kişi veya SMMM Şirketi tüzel kişiliği adına üye olurlar.)

 • Yazılım tüm hakları ile meslek mensubuna aittir.
 • Ticari yazılımda; firma adına müşteri kartları açma, kullanıcı belirleme ve yetkilendirme gibi yönetici kullanıcıya haiz işlemleri yapmak için, mali müşavirin Admin kullanıcısı yetkilidir)
  Firma Takibi: Maksimum 1 firma kartı açılabilir.
  Firma Artırımı: Firma artırımı yapılamamaktadır.
  Kullanıcı Sayısı: 1 kullanıcı
  Kullanıcı Yetki Türü: 1 Admin + 1 Yetkilendirilebilir kullanıcı
  Kullanıcı Artırımı: Ücreti mukabilinde 8 kullanıcı artırılarak toplamda 10 kullanıcı ile kullanılabilir.

Luca Net KOBİ Ticari Yazılımı, 2 farklı lisanslama modeli ile üyelik hizmeti sunmaktadır;

1. Firma Lisansı (Meslek mensuplarının firmaları; ticari yazılıma, firma tüzel kişiliği adına üye olurlar.)

 • Yazılım tüm hakları ile firma tüzel kişiliğine aittir.
 • Ticari yazılımda; firma adına müşteri kartı açma, kullanıcıları belirleme ve yetkilendirme gibi yönetici kullanıcıya haiz işlemleri yapmak için, firmanın Admin kullanıcısı yetkilidir.

2. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Lisansı (Meslek mensupları; ticari yazılıma, bizzat gerçek kişi veya SMMM Şirketi tüzel kişiliği adına üye olurlar.)

 • Yazılım tüm hakları ile meslek mensubuna aittir.
 • Ticari yazılımda; firma adına müşteri kartları açma, kullanıcı belirleme ve yetkilendirme gibi yönetici kullanıcıya haiz işlemleri yapmak için, mali müşavirin Admin kullanıcısı yetkilidir)
  Firma Takibi: Maksimum 40 firma kartı açılabilir.
  Firma Artırımı: Ücreti mukabillinde firma artırılabilir.
  Kullanıcı Sayısı: 3 kullanıcı
  Kullanıcı Yetki Türü: 1 Admin + 3 Yetkilendirilebilir kullanıcı
  Kullanıcı Artırımı: Kullanıcı artırımı yapılamaz. Daha fazla firmada kullanıcı açma ihtiyacı olursa firmaların kendi adlarına lisansla başvuruda bulunmaları gereklidir.
 • Aynı mali müşavir ile muhasebe bağlantısı oluşturulabilecektir.
 • Mali Müşavir kendi adına ikinci bir Luca Net KOBİ Ticari Yazılım lisansı başvurusunda bulunamaz.

Luca Net KOBİ Ticari Yazılımının satışını ve ürün desteğini İş Bankası’ nın iştiraki olan İŞNET firması karşılamaktadır.

İŞNET

Luca Net KOBİ Ticari Yazılımı Satış ve Ürün Desteği Hattı

Telefon Numarası : 0 850 724 58 22
Mail Adresi: lucanetdestek@is.net.tr

Luca Net Kobi Ticari Yazılımı
ONLINE Başvuru
Elektronik fatura yöntemini kullanan Luca Net KOBİ Ticari Yazılım kullanıcıları; hem satış faturalarını, e faturaya geçiş yapmış olan cari firmalarına elektronik dosya formatında gönderebilir hem de kendisine gelen elektronik faturaları, program dahiline alabilirler.

 • Luca Mali Müşavir Paketi kullanıcıları, E - Faturada da Luca çözümlerinden faydalanmak isterlerse Ticari Yazılımlarımızdan ( Luca NET veya Luca KOZA) birine ayrıca üye olmalıdırlar. Ticari Yazılım üyeliği olmadan E - Fatura çözümlerimizden faydalanılamamaktadır.
 • Luca Net KOBİ Ticari Yazılımının satışını ve ürün desteğini İş Bankası’ nın iştiraki olan İŞNET A.Ş. firması karşılamaktadır. Dolayısıyla E - Fatura üyeliği; firmalar için, TÜRMOB LUCA e-Entegratörü ya da İŞNET A.Ş. ile irtibata geçerek ürünle birlikte aktif edilebilir.
 • Luca Net KOBİ Ticari Yazılımında firmalara verilen lisanslarda E - Fatura hizmeti ürüne entegreli olup E -Fatura için ekstra bedel ödenmemektedir.
 • Luca Net KOBİ Ticari Yazılımında meslek mensuplarına verilen lisans kapsamında E - Fatura, ayrıca ödecenek bir bedel karşılığında hizmete açılacak bir üyeliktir. Dolayısyla Luca Net KOBİ Ticari Yazılımına üye olmuş olan mali müşavirler, E - Fatura üyeliği için TÜRMOB LUCA e-Entegratörü ya da İŞNET A.Ş. ile irtibata geçmelidir.
 • Elektronik Belgelerin Saklanması Hususunda Gelir İdaresinin Duyurusu

  1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliğinin “Elektronik Defterin Muhafazası ve İbrazı” bölümünü düzenleyen 4. Maddesinde; e-defter
  uygulaması kapsamında oluşturulan elektronik defter ve beratların muhafazası ve ibrazı hakkında gerekli açıklamalar yapılmıştır.
  Mükelleflerin kendi bilgi işlem sistemlerinde muhafaza edilen elektronik defter ve beratların silinmesi, zarar görmesi, virüs bulaşması v.b.
  nedenlerle elektronik defter ve beratların ibrazında sorun yaşanabilmektedir. Özellikle son dönemlerde artan siber saldırılar nedeniyle birçok
  mükellefimizin elektronik defter dosyalarının zarar gördüğü Başkanlığımıza yapılan başvurulardan anlaşılmaktadır.
  Bu nedenle, defterlerini elektronik ortamda tutan mükelleflerin, e-Defter ve beratlarının muhafaza ve ibrazı konusunda gerekli önlemleri
  almaları, bu kapsamda bilgi işlem sistemlerinde yaşanabilecek sorunlar nedeniyle elektronik defter ve beratlarını mutlaka farklı lokasyon ve
  ortamlarda yedeklemeleri, mükelleflerimizin yaşayabileceği olumsuz durumlar ve mağduriyetlerin önüne geçeceğinden Başkanlığımızca tavsiye olunur.
  Muhafaza edilmesi gereken dosyalar, oluşturulan defterler, beratlar ve GİB imzalı beratlardır. Bu dosyaların hepsi bir arada Gelir İdaresi
  Başkanlığının belirlediği dizin yapısında e-Defter kullanıcısının kendi bilgi işlem sisteminde ve güvenli bir ortamda saklanmalıdır. Dizin yapısının
  detayı www.edefter.gov.tr sitesinde yayımlanan Yazılım Uyumluluk Kılavuzunda belirtilmiştir.

  Elektronik Belgelerin Saklanması Konusunda Luca Çözümleri

  Gönderilen E – Defter beratlarını saklama hizmeti ayrı bir üyelikle gerçekleştirilir.
  Luca muhasebe sisteminde gerek mali müşavir paketinde hazırlanan e – defter gerekse ticari yazılımlar dahilinde hazırlanan E – Faturaların
  saklanması hizmetini, İŞNET A.Ş. ile birlikte geliştirdiğimiz işbirliği çevresinde sunmaktayız.
  E - Defter kullanan mali müşavirler, Luca sisteminden gönderdikleri elektronik belgelerini elektronik ortamda saklamak için Luca çözümlerinden
  faydalanmak isterlerse İŞNET A.Ş. ile ayrıca elektronik belgelerin saklanması anlaşmasına varmaları gerekir.
  E - Fatura kullanan ticari yazılım kullanıcıları, eğer İŞNET ile ayrıca Özel Entegratörlük anlaşmasına varmışlarsa Luca Net sisteminden
  gönderdikleri ve aldıkları elektronik faturalarının saklanması için ekstra bir anlaşmaya varmalarına gerek kalmadan İŞNET, elektronik belgeleri
  firmalar adına saklamaktadır.

  Saklama Hizmetleri İçeriği

  Saklama Hizmetleri kapsamında yalnızca E – Dönüşüm ile ilgili belgeler yer almamakta Luca Mali Müşavir Paketi ile ilgili genel hizmetler de yer
  almaktadır.
  Luca’ dan gönderilen E – Defter beratlarının saklanması
  E -Defter GIB Kontrolleri (Teknik Uyum Kontrolleri)
  Muhasebe Denetimleri - Beyannameler,
  SGK,
  Mali Analiz,
  Diğer Belgelerin Saklanması
  E-Defter Uygulama İçeriği ve Saklama Hizmetleri

  LUCA E-Defter uygulaması, E - Defteri GİB Portala göndermek için geliştirilmiş olup gönderilen E – Defter beratlarını saklamak için ayrı bir saklama
  üyeliği ile anlaşmaya varıldıktan sonra istenirse LUCA E - Defter uygulaması dahilinde, GİB Portala gönderilen E – Defter beratları aynı zamanda
  ilerleyen yıllarda saklanmak üzere İŞNET A.Ş. Portalına da gönderilebilir.
  Gönderilen E – Defter beratlarını saklama hizmeti, E - Defter üyeliği için ödenecek olan ücret kapsamında yer almamaktadır.
  Gönderilen E – Defter beratlarını saklama hizmetini, E – Faturada özel entegratörlük anlaşmamız bulunan İŞNET A.Ş. firması, ayrı bir hizmet olarak sunmaktadır.
  Gönderilen E – Defter beratlarını saklama hizmetini almak için Luca’ da E – Defter üyelerinin, İŞNET A.Ş. ile saklama hizmeti fiyatları çerçevesinde ayrıca saklama hizmetleri konusunda anlaşmaya varmaları gerekmektedir.
  Saklama Hizmetleri üyelik bedeli 706,82 TL ve ilerleyen yıllarda yıllık yenileme bedeli 234,82 TL 'dir. Ücretler 10 GB’lık alan için geçerlidir. (Fiyatlara KDV DAHİLDİR.)
  Saklama hizmet anlaşması kapsamında İŞNET A.Ş. nin nette saklama portalında Luca Muhasebe Yazılımı’ na özel tüm saklama hizmet içerikleri için 10 GB’ lık alanın aşılması durumunda üyeliğin yenilenmesi gerekmektedir.
  İŞNET 'in verdiği E - Defter Saklama Hizmeti çerçevesinde yalnızca E - Defter beratları yer almamakta aynı zamanda Beyannameler, SGK, Mali Analiz, E - Defter Denetimleri ve Diğer Belgelerin Saklanması hizmeti de verilmektedir.
  Yukarıda bahsi geçen kontrollü saklama hizmeti için "E - Defter Beratlarını Saklama Hizmeti" üyelik başvurusunda bulunan Firmanın Vergi numarası ile Yüklenen E - Defterin Vergi Numarası Kontrolü yapılmaktadır.
  Bundan dolayı "E - Defter Beratlarını Saklama Hizmeti" üyelik başvurusunu, meslek mensuplarının Firmaları yapmalıdır.
  E – Defter Saklama ve Luca Muhasebe Yazılımına Özel Tüm Saklama Hizmetleri için Başvuru Merkezi

  İŞNET A.Ş.
  Telefon Numarası : 0850 724 33 87
  Mail Adresi: nettearsiv@is.net.tr
  Detaylı bilgi için nette arşiv adresini buraya tıklayarak ziyaret edebilirsiniz.
  Muhasebe sisteminde önemli bir süreç olan E – Dönüşüm hizmetleri kapsamında,
  Luca üyesi olan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlere ve onların işletmelerine;
  Daha kaliteli ve geniş kapsamlı hizmet sunmak üzere TÜRMOB (Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği) ile İŞNET arasında, 2014 yılında özel entegratörlük işbirliği anlaşması imzalandı.

  İmzalanan Özel Entegratörlük İşbirliği Anlaşmasıyla

  LUCA üyesi meslek mensupları ve işletmelerine;
  E – dönüşüm kapsamında ihtiyaç duydukları e-fatura, e-arşiv faturası ve e-defter saklama uygulamaları konularında hızlı, kaliteli ve
  güvenilir özel entegratörlük çözümleri sunulmaktadır.

  Süreç içerisinde ilerleyen adımlarla;

  Satış talepleri konusunda da İŞNET ‘in Luca Net KOBİ Ticari Yazılım için oluşturduğu özel ekipten destek alabilirsiniz.
  Luca Net KOBİ Ticari Yazılımı üyelik için lütfen irtibata geçiniz;

  İŞNET

  Luca Net KOBİ Ticari Yazılımı Satış ve Ürün Desteği Hattı

  Telefon Numarası : 0 850 724 58 22
  Mail Adresi: lucanetdestek@is.net.tr

  Sisteme Giriş