LUCA VE TEB İŞ BİRLİĞİ İLE MESLEK MENSUPLARIMIZA DEĞER SUNUYORUZ

Luca TEB
luca_teb

Meslek mensupları, verdikleri hizmetlerle her sektörde önemli bilgiler üretmekte ve iş dünyasına sunmaktadır. Bu bilgiler, makro ekonomi, sektör ve işletmeler düzeyinde önemli değerler yaratmaktadır.


TÜRMOB ve TEB, dijital dünyada her geçen gün daha büyük önem kazanan bu değere anlam kazandırmak üzere bir projeyi hayata geçiriyor:

LUCA üzerinden TEB’e otomatik ve güvenli ortamda gerçekleştirilen entegrasyon ile gönderilen maaş ödemesi bilgileri sebebiyle oluşan değer, meslek mensuplarımıza yeniden kazandırılacak.

Luca Entegrasyon Sistemi üzerinden TEB ile maaş ödeme anlaşması olan firmalara ait maaş bilgilerinin aktarılması ve firma tarafından maaş ödeme işleminin başarılı olarak gerçekleşmesi durumunda, aktarılan her bir personel maaş ödeme bilgisi için 1 TL (vergiler dahil) LUCA Üyesi meslek mensubu lehine tahakkuk edecek olup, LUCA Yıllık Kullanım Bedeli ödeme tarihinde tahakkuk eden tutarlar topluca hesaplanarak, meslek mensubunun LUCA’ya düzenleyeceği makbuz karşılığında öncelikle LUCA yıllık kullanım bedelinden mahsup edilip, kalan bir tutar olması durumunda ise aradaki fark banka kanalı ile meslek mensubuna ödenecektir.

Kullanım avantajları;

 • Entegrasyon öncelikle TEB (Türk Ekonomi Bankası) ile gerçekleştirildi.
 • Önceden Personellerin Maaş Ödeme Bilgileri Bankalara çeşitli formatlarda (Excel, txt vb) bankalara mail ortamında (güvensiz yöntemler ile) aktarılmaktaydı ve oluşturulan dosyaların hazırlanması ve kontrolleri oldukça zaman alan bir iş yükü oluşturmaktaydı. Gerçekleştirilen entegrasyon ile hesaplanan bordrolardaki Net ödenen tutarları otomatik ve güvenli ortamda bankaya otomatik olarak aktarılmakta (yetki belgesinde muvafakat verilen telefon numarasına SMS onayı ile) ve iş yükü azalmaktadır.
 • Hangi personelin maaş ödemesin gerçekleştiği bilgisi personel bazında sistemden otomatik olarak takip edilmektedir.
 • İlgili ekranlar aynı zamanda LUCA Üyesi meslek mensubunun müşterilerine de meslek mensubu tarafından yetkilendirilebilir ve firma kullanıcıları da ilgili ekrandan bankaya gönderim işlemlerini yapabilirler.
 • Luca Sistemi aracılığı ile TEB e maaş ödeme talimatı iletilen (Maaş Anlaşması olan firmaların) ve başarılı olarak gerçekleştirilen, her bir personel maaş ödeme bilgisi için 1 TL (vergiler dahil) LUCA Yıllık Kullanım Bedeli ödeme tarihinde tahakkuk eden tutarlar topluca hesaplanarak, meslek mensubunun LUCA ya düzenleyeceği makbuz karşılığında öncelikle LUCA yıllık kullanım bedelinden mahsup edilecek; kalan bir tutar olması durumunda ise aradaki fark banka kanalı ile meslek mensubuna ödenecektir.
 • Firma Tarafından Maaş Ödeme İşlemleri Başarılı gerçekleştirilen personellerin otomatik muhasebeleştirme işlemleri de kullanıma sunulacaktır.
 • Beyanname Gönderim Süreleri Hakkında Duyuru..

  T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

  Gelir İdaresi Başkanlığı

  VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/113

  Konusu: 25/2/2019 tarihine kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri, Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile ticari kazançları basit usulde tespit edilen mükelleflerin 2018 takvim yılına ilişkin yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile 2019/Ocak dönemine ilişkin olarak Defter-Beyan Sistemine yapılması gereken kayıt süresinin uzatılması ve Defter-Beyan Sisteminden verilmesi gereken bahse konu beyannamelerin Beyanname Düzenleme Programı aracılığıyla da verilmesi

  Tarihi: 25/2/2019

  Sayısı: VUK-113 / 2019-3

  1. Giriş:

  Bakanlığımıza gelen yoğun talep nedeniyle, 25/2/2019 tarihine kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri, Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile ticari kazançları basit usulde tespit edilen mükelleflerin 2018 takvim yılına ilişkin yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile 2019/Ocak dönemine ilişkin olarak Defter-Beyan Sistemine yapılması gereken kayıt süresinin uzatılması ve Defter-Beyan Sisteminden verilmesi gereken bahse konu beyannamelerin Beyanname Düzenleme Programı aracılığıyla da verilmesi bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

  2. 2019/Ocak Dönemi Beyannameleri ile Basit Usule Tabi Olanların Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılması: 

  25/2/2019 tarihine kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 26/2/2019 günü sonuna kadar, ticari kazançları basit usulde tespit edilen mükelleflerin 2018 takvim yılına ilişkin yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süresi 28/2/2019 günü sonuna kadar uzatılmıştır.

  Beyanname verme sürelerinin uzatılması ödeme süresini etkilemeyeceğinden, mükelleflerin beyan ettikleri vergileri kanuni süresinde ödeyecekleri tabiidir.

  3. 2019/Ocak Dönemine İlişkin Defter-Beyan Sistemine Yapılması Gereken Kayıt Süresinin Uzatılması:

  Defter-Beyan Sistemi kapsamında yer alan mükellefler tarafından 2019/Ocak dönemine ilişkin olarak 25/2/2019 günü sonunu kadar yapılması gereken kayıt süresi 15/3/2019 günü sonuna kadar uzatılmıştır.

  4. 2019/Ocak Dönemi Beyannamelerinin Beyanname Düzenleme Programı Aracılığıyla da Verilebilmesi:

  Defter-Beyan Sistemi kapsamında yer alan mükellefler tarafından 2019/Ocak dönemine ilişkin olarak verilmesi gereken beyannameler, Sistemin yanı sıra mevcut e-Beyanname uygulaması üzerinden Beyanname Düzenleme Programı aracılığıyla da verilebilecektir.

  Duyurulur.

  Sisteme Giriş