LUCA VE TEB İŞ BİRLİĞİ İLE MESLEK MENSUPLARIMIZA DEĞER SUNUYORUZ

Luca TEB
luca_teb

Meslek mensupları, verdikleri hizmetlerle her sektörde önemli bilgiler üretmekte ve iş dünyasına sunmaktadır. Bu bilgiler, makro ekonomi, sektör ve işletmeler düzeyinde önemli değerler yaratmaktadır.


TÜRMOB ve TEB, dijital dünyada her geçen gün daha büyük önem kazanan bu değere anlam kazandırmak üzere bir projeyi hayata geçiriyor:

LUCA üzerinden TEB’e otomatik ve güvenli ortamda gerçekleştirilen entegrasyon ile gönderilen maaş ödemesi bilgileri sebebiyle oluşan değer, meslek mensuplarımıza yeniden kazandırılacak.

Luca Entegrasyon Sistemi üzerinden TEB ile maaş ödeme anlaşması olan firmalara ait maaş bilgilerinin aktarılması ve firma tarafından maaş ödeme işleminin başarılı olarak gerçekleşmesi durumunda, aktarılan her bir personel maaş ödeme bilgisi için 1 TL (vergiler dahil) LUCA Üyesi meslek mensubu lehine tahakkuk edecek olup, LUCA Yıllık Kullanım Bedeli ödeme tarihinde tahakkuk eden tutarlar topluca hesaplanarak, meslek mensubunun LUCA’ya düzenleyeceği makbuz karşılığında öncelikle LUCA yıllık kullanım bedelinden mahsup edilip, kalan bir tutar olması durumunda ise aradaki fark banka kanalı ile meslek mensubuna ödenecektir.

Kullanım avantajları;

  • Entegrasyon öncelikle TEB (Türk Ekonomi Bankası) ile gerçekleştirildi.
  • Önceden Personellerin Maaş Ödeme Bilgileri Bankalara çeşitli formatlarda (Excel, txt vb) bankalara mail ortamında (güvensiz yöntemler ile) aktarılmaktaydı ve oluşturulan dosyaların hazırlanması ve kontrolleri oldukça zaman alan bir iş yükü oluşturmaktaydı. Gerçekleştirilen entegrasyon ile hesaplanan bordrolardaki Net ödenen tutarları otomatik ve güvenli ortamda bankaya otomatik olarak aktarılmakta (yetki belgesinde muvafakat verilen telefon numarasına SMS onayı ile) ve iş yükü azalmaktadır.
  • Hangi personelin maaş ödemesin gerçekleştiği bilgisi personel bazında sistemden otomatik olarak takip edilmektedir.
  • İlgili ekranlar aynı zamanda LUCA Üyesi meslek mensubunun müşterilerine de meslek mensubu tarafından yetkilendirilebilir ve firma kullanıcıları da ilgili ekrandan bankaya gönderim işlemlerini yapabilirler.
  • Luca Sistemi aracılığı ile TEB e maaş ödeme talimatı iletilen (Maaş Anlaşması olan firmaların) ve başarılı olarak gerçekleştirilen, her bir personel maaş ödeme bilgisi için 1 TL (vergiler dahil) LUCA Yıllık Kullanım Bedeli ödeme tarihinde tahakkuk eden tutarlar topluca hesaplanarak, meslek mensubunun LUCA ya düzenleyeceği makbuz karşılığında öncelikle LUCA yıllık kullanım bedelinden mahsup edilecek; kalan bir tutar olması durumunda ise aradaki fark banka kanalı ile meslek mensubuna ödenecektir.
  • Firma Tarafından Maaş Ödeme İşlemleri Başarılı gerçekleştirilen personellerin otomatik muhasebeleştirme işlemleri de kullanıma sunulacaktır.
  • Sisteme Giriş