E - Defter Beratları

Sayın Üyemiz

Bilindiği üzere GİB tarafından 20.04.2018 tarih ve 103 Seri No.lu VUK Sirküleri ile; 30 Nisan 2018 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile yine aynı sürede GİB Sistemine yüklenmesi gereken “E - Defter Beratları”nın yüklenme süresi 4 Haziran 2018 günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Sirküler yayımlanmadan önce oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defter süreleri aşağıdaki gibiydi

Aralık - 2017 Dönemi  (Kurumlar Vergisi Mükellefleri )    30.04.2018

Ocak -  2018  Dönemi                                                           30.04.2018

Şubat - 2018 Dönemi                                                             31.05.2018

Yayımlanan sirküler ile birlikte bu süreler Aralık 2017 - Ocak 2018 Dönemine ait e-Defterlerin oluşturma ve imzalanma süreleri 04.06.2018 e uzatılmıştır. Fakat beratlar ay bazında sıra ile Gelir İdaresi başkanlığına yüklenmesi gerekeceği için Şubat 2018 Dönemine ait beratların son günü 31.05.2018 tarihi olması sebebiyle Aralık 2017- Ocak 2018 dönemine ait beratların da 04.06.2018 tarihinden önce yeni bir açıklama gelene kadar  31.05.2018 tarihine kadar  oluşturması ve imzalanması gerekmektedir. 

LUCA Proje Yönetimi

Sisteme Giriş